HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 068.

Dátum 16. század közepe
Jelleg

2 oldal, latin, másolat. Keltezetlen, quart., korára tartalma utal.

Szöveg

Összeírás a királyhoz írt jelentőlevél fogalmazványa: Keglevich Péter által erőszakkal az apátsághoz foglalt birtokok.
Írója nincs feltüntetve „hec sunt praedia, que inuste…” – Kimutatás azoktól a pusztákról, melyeket Keglevich Péter és fia, Keglevich Ferenc topuszkai apát különböző nemesektől valamint bizonyos praedialistáktól erőszakosan elfoglaltak. – Az irat egy felterjesztéshez mellékelt tényvázlat vagy felsorolás töredéke.
A topuszkói apátság javai.
(Zágráb m.): Wydwssewach, praedium – Jagustanocz, praedium – Chery, praedium – Chemernycza, praedium – Storno, praedium

Tartalomgazda