HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 064.

Dátum d. n.
Jelleg

Az eredeti irat kiadva Jugoszláviának!

Szöveg

Aestimatio bonorum.
Szeverin:
Libertinusok, robotmentesek, fegyverrel szolgálnak. Adózásuk: minden egész-telek után 5 német tallér, kappan, továbbá bor-, méh- és sertés-dézsma. – Telkes jobbágyok; egész éven át heti 3 nap igás robot, telkenként 1 tallér és kappan. – A telkes jobbágyok egy másik csoportja csak heti 2 napot szolgál és minden telek után 1,2 tallért s egy kappant ad. – Oppidani; akiknek házuk és kertjük van, a várkertben dolgoznak és aratásnál segítenek. – A jobbágyok túlnyomó többsége fél, harmad és negyed telkes. – A kastély épületét félig kő, félig gerendafal keríti, elhanyagolt állapotban. Majorház. – Uradalmi szántó, holdban. – Két földesúri kaszáló, holdban. Az allódiális földet most parasztok bérlik. – Két földesúri szőlő, kapásban és köbölben. – Földesúri bükkerdő, holdban; tüzifa és épületfa. – Négy paraszti malom a Kulpán, földesúri adó. – Az Okugliak faluban fenntartott földesúri vám hozama. – A hegyvám és a bordézsma hozama, 3 évi átlag szerint, kupnenikban: búza, rozs, köles, tönköly, zab, árpa – A bárány-, sertés- és méhkas-dézsma hozama. – Uradalmi família: provisor, hajdú, 2 ispán, allodiatrix, 2 juhpásztor. – A földesúri jövedelmek tőkeértéke: 11,418 ft. – A família fizetésének tőkeértéke: 4134 ft. – (Az iratban szereplő florenuson tulajdonképpen 60 krajcáros német tallért értenek!)
Czeverini uradalom, volt Frangepán birtok.
(Zágráb m.): Czeverin castellum

Tartalomgazda