HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 061.

Dátum 17. század második fele
Jelleg

8 oldal, latin, eredeti. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Specificatio” Összeírás: subditusok név szerint, jogállásuk. Összeíró: nincs feltüntetve. Specificati bonorum…
Copia.
Szelnicza:
Jobbágy-névsor. A korábbi telektulajdonos jobbágy mellett a most helyén élő (loco) jobbágy nevének feltüntetése. – A telek- illetve szántóterület nagyságát a következő mértékekben adják meg: sessio (media), quartale, tertiale, iugerum seu inquilinare (a zsellérhely 1/2–1 hold földterület) – A különböző területmértékek egymásközti arányát az összegezéseknél nem tünteti fel az összeíró. – Az összeírást lezáró hét pecsétes aláírás között Eszterházy Pál gróf, Patasich Miklós gróf, varasdi alispán, stb. – Az itt felsorolt birtokokat, mely Zrínyi Péter gróf tulajdona, cserébe kapja más jószágokért egy közelebbről meg nem nevezett grófnő.
Zrínyi Péter birtokai. (Zala, Zágráb m.)
Iudicatus Szelnicza: Szelnicza, villa – Zeboncz, villa – Bratiancz, villa – Bukancz, villa – Terztenyikowecz, villa – Krachinowcz, villa
Iudicatus Pomorje: Hlapichina, villa – Maroff, villa – Sztrelecz, villa – Nuchkowecz, villa – Verhowlian, villa – Thomassowecz siwe Szent Marton, villa
Iudicatus Strigo: Vesnicza, villa – Dizdakowcz cum Globko – Racz-Kanisa, villa – Jalsowecz, villa – Strigo, oppidum – Szlatnischak, villa

Tartalomgazda