HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 059.

Dátum 1697 után
d. n. a másolat 1700 utáni
Jelleg

2 oldal, német, egyszerű másolat. A dátum a szövegben.

Szöveg

Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfundualia. Összeíró: nincs feltüntetve.
(Conscriptio) másolat
A táblázatos rész rovatai: lakosok neve – „Häuser” nagysága. – Fiúgyermekek. – Szőlők (napszámban megadott nagyság). – Vetés (búza, zab, mérték nincs). – A helység távolsága Szigettől, mérföldben. – A helység határához tartozó szántóföldek (jó és rossz földek), holdban, rétekkel együtt, utóbbiak kiterjedése (kaszás) napszámban megadva. – Erdők (cserjés), holdban. – Szőlőhegy (kapás-) napszámban megadva, külön feltünteti az összeíró a jelenleg megművelt terület nagyságát. – Lakott telkek. – Puszta, égett helyek. – A két rovat összesített becsértéke. – Szolgáltatások: keresztény földesuruknak adnak: mivel nemesek, főispánjuknak szoktak évente ajándékot adni. – Egyházi földesuruknak: a szigeti püspöknek minden ház után évente 5 dénár adóval tartoznak. Robottal Szigethez szolgálnak. – Malom, halastó nincs. – A falu földrajzi helyzete szomszédainak megnevezésével. A helység lakói nemesek, kálvinisták. – A tizedet azelőtt egyházi földesuruknak, jelenleg a szigeti provisoratusnak tartoznak beszállítani. – Joghatóságuk a főispán. – Nemesi levelüket a szombathelyi káptalanból elvitték. – Kilencedet soha nem adtak.
Kamarai birtok.
(Baranya m.): Kis-Peterd

Tartalomgazda