HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 058.

Dátum 18. század eleje
Jelleg

3 oldal, latin, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

Összeírás: a puszták területén lévő szántók, rétek, erdők, legelők. Összeíró: nincs feltüntetve.
„Pro elucidatione” (1710 k.)
Mezőlak:
A helység igen népes. – Közepén „castrum privilegiatum”, jelenleg romos állapotban, de nem nagy költséges még helyreállítható lenne. – A falu határa vizekben bővelkedik. A Bitva folyó vizében nagymennyiségű kisebb- és nagyobb feketerák található. – Rétekben, szántóföldekben, legelőkben a falu területe ugyancsak bővelkedik.
Asszonyfa:
A praedium területén elegendő szántóföldek, rétek. – Területén folyik keresztül a Tapolca, melyen négykerekű malom áll, mint a conscriptioból kitünik, nagy jövedelmet jelent. – A praedium kb. 25 családot tudna eltartani benépesítés esetén.
Mátyusháza:
A praedium területén folyik a Tapolca és a Marcal, s így „habet beneficium fluviorum”. – Szántóföldjei, rétjei, legelői, kaszálói, szérűi bőségesen vannak. Az esetleges betelepítés adatai.
Barakonhaza:
Beneficium fluvii a Tapolcából, legeltetésre alkalmas földek.
Szent Péter:
Lásd Barakonháza.
Kamond:
Ugyanaz.
Szimezeje:
Tágas szántóföldek és rétek, bőséges jövedelem a Marcal vizéből, melyben halak és teknősbékák vannak.
Tima:
Szántóföldek, rétek, legelők és kaszálók találhatók a praedium területén.
Az összeíró megismétli, hogy mindezek a praediumok Mezőlak szomszédságában, körülötte fekszenek, s erdők kivételével mindenfajta javakkal rendelkeznek.
Mezőlaktól két mérföldnyi távolságra fekszenek az alábbi helységek:
Gyepes:
Szántóföldek, rétek, legelők, kaszálók és erdők találhatók területén. Az erdők mind makkoltatásra, mind vadászatra alkalmasak. – A falu határa forrásokban és patakokban bővelkedik. – Benépesítés adatai.
Kis- és Nagy-Becse:
Lásd Gyepes. – Továbbá: erdeiben kiváló épületfa is található. – Patakok. – Benépesítés adatai.
(Veszprém m.): Mezőlak – Asszonfa (Asszonyfa) – Matyusháza – Barakonhaza – Szent Péter – Kamond (Kámond) – Szilmezeje (Szimezeje) – Tema (Tima) – Gyepes (L. Nagy: pagus) – Kis- és Nagy Becse

Tartalomgazda