HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 057.

Dátum 17. század vége
Jelleg

2 oldal, magyar, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal. + 1 példány másolat.

Szöveg

„Urbarium” Összeírás: úrbéres és allódiális bevételek. Összeíró: nincs feltüntetve
Serki jószág:
Asztalpénz 60 ft. – egyéb adó: minden jobbágy tartozik évente – tyúkkal (3 öreg, 2 fiatal) – lúddal – tojással (12) – vajjal (1 icce) – mézzel (1 icce) – minden külön kenyeres jobbágy adjon ezen kívül kitta kendert – minden zsellér a fenti adók felét tartozik beszolgáltatni – dézsma: káposztából, borsóból, lencséből, mindenfajta bőjti élésből – a kendert megfonni, s fonálban beadni tartoznak – „derék adójuk áál”: 200 forintból – Fahordással a földesúr rendelése szerint szolgálnak.
Sajó-Szent-Péter:
Jövedelmek: Ezer forint. – A majorsági szőlőket egész éven át tartoznak megmunkálni, s a bortermést a földesúr által kívánt helyre szállítani. – A négykerekű forgómalomból, mivel most summában vannak, csak két hizlalt ártánnyal tartoznak. – A helybeli nemesek háztól való taxája. Összegét az ispán tudja. – Évente egy mázsa faggyú. – Minden szűcstől (aki helyben lakik) egy ködmön. – Minden szabótól jár egy nadrág. – Vásár alkalmával minden vásárhelyért portékájuk után vámmal tartoznak. Vásár előtt és után két héttel a földesúr borát kötelesek kiárulni. – A molnár a malomban harmados. – Az összeíró a földesúr, neve azonban az urbáriumban nem szerepel.
Serke (Gömör m.) – Sajó-Szent-Péter (Borsod m.)

Tartalomgazda