HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 046.

Dátum 18. század eleje
1752. január 8
Jelleg

1 oldal, német, 1752. január 8-i másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal

Szöveg

„Extractus Conscriptions Cameralis” Összeírás: melyet Johann Baptist Kronberg készített. – Telkek, puszta tlekek, malmok, romos kastély úrbéres bevételek.
Villány:
Siklóstól való távolsága mérföldben, valamint távolsága Mohácstól. – A falu határának kiterjedése ugyancsak mérföldben megadva, szomszédai, névvel. – Sessiok (összesen). – Szántóföldek (holdban). – Rétek (kaszálónapban). – Puszta telkek földjei (kapásban). – Művelt szőlők földjei (kapásban) – Makkoltatásra, valamint tűzifának és épületfának alkalmas erdő (kiterjedése holdban). – A falu mellett folyóvíz, melyen 6 vízimalom van, mellette szárazmalom, Siklóshoz tartozik. – Ugyanitt 2 kastély romjai melyek azonban könnyen felépíthetők, mivel a közelben kőfejtő is van. – Égett helyek. – Földesúri haszonvételek: a kilenced és a kistized a földesúré, a mészárszék és a kocsmáltatás jövedelmével együtt. – A helység keresztény földesura gróf Zrínyi Miklós volt, a török részről a kaposvári Ahomet Aga. – Lakosai rácok.
Birtokosa Zrínyi Miklós volt.
(Baranya m.): Villány

Tartalomgazda