HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 042 / a.

Dátum 1708. június
Jelleg

14 oldal, latin, eredeti. Extractus Verpeléten Enczinger portio összeírása.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik. Készítette: Szakmár János praefectus.
Domoszló:
Az egyes részbirtokosok által birtokolt jobbágyok név szerinti felsorolása, külön-külön részbirtokosok szerint. – Ezután az összeíró megjegyzi, hogy fentieken kívül más birtokosok is élnek a helységben, így pl. a Borsányi-család, Vay Ádám, Szemere György özvegye, Kántor István, valamint a német Enczinger család. – Az iraton kívül, a hátlapon: az Enczinger-család jószágainak összeírása. – Bejegyzés más jobbágyainak saját szolgálatba kényszerítéséről: fa elszállítására a verpeléti és egri sörfőzőház, valamint az egri puskapormalomhoz. – Valamennyi lakos tartozik két napon keresztül szénát kaszálni, boglyába gyűjteni és Verpelétre beszállítani. – Kötelesek továbbá a verpeléti malomhoz minden munkát, ami szükségesnek mutatkozik, elvégezni. – A Verpelét helységben lévő épületek, úgymint: malom, sörfőző, a földesúr állatai őrizőinek, valamint az állatoknak szükséges épületeket építették a jobbágyok. – Tágas, jó földjeik vannak gabonatermesztésre, rétjeik szénatermesztésre alkalmasak. – Tölgyerdő is tartozik határukhoz, a makkoltatható sertések számával. – Vetéseik után kilenceddel adóznak. – Marthász és Nána nem közelebből meghatározott praediumok nevezett földesurakkal közös birtokú. Éppen ezért, ha földjeit bevetik, rétjeit lekaszálják, a termés értékét, ha pedig legelőnek adják bérbe, akkor a legeltetésért kapott összeget osztják fel a különböző földesurak között. – Nána praedium területén is van tölgyerdő, itt makktermés esetén 100 sertést lehet legeltetni. – Marthász praedium tölgyerdejében a makkoltatható sertések száma.
Erdő-Kövesd:
Jobbágynevek. – Magyar nyelvű bejegyzések: „Joannes Kali jövevény és csak esztend. taxára szállott, a többi örökös.” (jobbágy) – Adózás: földesuruknak évi taxát adnak, fejenként 4 rajnai forintot, a fent említett Kali, mint jövevény, csak 3 forintot ad. – Tölgyerdő, szokásos adatokkal. – Malom, két kerékre, egy kalló, a Tarna vizén. Ezt a malmot a parasztok bírják. – Bejegyzés az előző háborús állapotokról, különböző zálogügyekről, zálogbirtokosokról és zálogösszegekről.
Istenmezeje:
Táblázatos rész rovatai: jobbágynevek – fiútestvérek – fiúgyermekek – ökör – ló – tehén – tinó – sertés – juh – kecske – méhkas – sessió nagysága. – Földesuruknak szolgálnak: szántással, de mivel közülük csak hárman tudnak saját ekefogatot kiállítani, egy nyomásba 20 köböl gabona alá tartoznak szántani, (búza) zab alá ugyanannyival. – A gabonatermést learatni, és beszállítani is kötelesek. – Az évi taxa összegét mindig Szent György napján kötelesek befizetni, éspedig fejenként 1 magyar forintot. – Akinek saját ekealja van, Egerbe évente 5 szekér fát tartozik beszállítani. – Kétkerekű malom, kallóval, melynek évi jövedelme a földesúr számára az alábbiakból tevődik össze: – búzából: 20 kila – árpából: 6 kila – kölesből: 2 kila – kenderből: 6 köteg. – Kocsmának használt épület, bor, sör és égetettek árusítására egyaránt alkalmas, mivel az országút mentén áll. – Mindazok a jobbágyok, akik sertést tartanak, akár tizet, akár többet, a földesúrnak évente egy sertést tartoznak adni, akinek kevesebb van, mindegyik állata után adjon négy polturát. – Tölgyerdő, szokásos adatokkal. – Mivel a jobbágyok által megtermelt gabonamennyiség (búza 10 kila, zab 3 kila) „in suas necessitates converterunt”, kilencedet nem adnak. – Bejegyzés: mind a taxát, mind a sertések után járó adót az új provisor, Alagi Jakab szedi be.
Recsk:
Jobbágynevek. – Adójuk: évi taxájuk egy összegben 18 magyar forint, ezen kívül fejenként tartoznak egy-egy sertést adni. (Kettő ebből az officialisé.) – Balogh Pál jobbágyai, a név szerint felsorolt jobbágyok adója. – Bercsényi Miklós, Pathay László és Nagy János uramék által „collatus, per eosdem distractusque.” – Sertések adója nincs. Az egyik jobbágy fizet úrasszonyának, akinek férje javaival együtt proscribálásra került. – Tölgyerdő. – Az itt lévő zab-készleteket a fiscus számára lefoglalták. A földesurak számára évente 300 fej káposztát adnak a jobbágyok.
Pétervására:
Jobbágynevek. – Adózás: évente közösen, Úrnapján, egy összegben adják taxájukat, 180 magyar forintot.
Verpelét:
Jobbágynevek. – Puszta telkek. – Adózás: évi adójukat egy összegben fizetik: 24,70 magyar forintot. – A Petrovai család részére a név szerint felsorolt jobbágyok által fejenként fizetett adóösszeg, összesítve is föltüntetve. – Ezen felül évenként és fejenként egy-egy szekér szénával is tartoznak. – Bejegyzés esetlegesen közös jobbágyokról, a Nyáry-családdal: jobbágynevek, adójuk, adómentes jobbágy.
Visznek:
Jobbágynevek. – (Advena, semmit sem ad, „isto tantum anno se se illuc recipientes”).– Adózás: az évi taxát (100 magyar forint) egy összegben, közösen fizetik, illetve, ha nem tudják, „per partes dum et quantum poterant, exolvebant”. Egyéb adó nincs.
Adács:
Jobbágynevek. – Adózás: évi taxájuk 150 rajnai forint. (A különböző pénznemek átszámítási kulcsára és értékére vonatkozó bejegyzéssel.) – Egyéb adó: az elvetett gabonaféleségek után kilenceddel tartoznak. Ezt azonban a jobbágyok tagadják, tehát az összeíró szerint ennek utána kell nézni.
Horth:
Jobbágynevek. – Adózás: évi taxájuk 200 rajnai forint, továbbá: „quando veniebant ad d. terrestrum, munera manualia offerebant.” – Adóhátralékuk. – Egyéb adójuk van-e?
Apcz:
Jobbágynevek. – Adózás: évi taxájuk fejenként 2 rajnai forint, összesen 10. – Kilenced: borból és gabonából tartoznak kilencedet adni. – „Munera manualia” lásd: Horth.
Visonta:
Jobbágynevek. – Adózás: évi taxát fizetnek a földesúrnak, 33,60 rajnai forintot. – Kilenced: mind az őszi, mind tavaszi vetéseik után kilencedet adnak, borkilenceddel is tartoznak. Intézkedés a kilencedek begyűjtéséről. – A Petrovai-család részén: jobbágynevek. – Adózás: földesuruknak évi taxa fejében összesen 12 rajnai forintot adnak. – Kilenced: mindenfajta gabonából és borból tartoznak kilencedet adni. (A borkilenced Petrovai Jánosé.) – Mivel ez a kilenced a Haller-Enczinger-résszel együtt volt összegyűjtve, azzal együtt veszett is el.
Pata:
Jobbágynevek. – A Koháry-rész jobbágyai földesuruknak évente 72 magyar forint taxát tartoznak fizetni. – Továbbá: 72 köböl bor. – Allódiális szőlők a promontóriumon (2), melyet a földesúr jobbágyai kötelesek megművelni. – A jobbágyok saját szőlőik után kilenceddel tartoznak. – Munera: Karácsony napjára adjanak a földesúrnak egy rókabőrt vagy egy őzet. – A bor-adóból és a borkilencedből befolyt bormennyiség, köbölben. Az allódiális szőlők termése ugyancsak feltüntetve. – A Petrovai-rész: a bor-adót és bor-kilencedet fentiekhez hasonló módon adják. Mindez Petrovay Jánosé. Ezen felül „circa aedificia alicuiusdomus” néhány napot tartoznak dolgozni.
Detk:
Jobbágynevek, a nevek mellett feltüntetve az általuk fizetett évi adóösszeg. – Adójuk összesen. – A Tannócza nevű praedium ötödrésze Balogh Pálé, melynek földjei után, ha bevetik őket, tizedet tartoznak adni, ez a tized a különböző birtokosok szerint oszlik meg. Jelenleg legeltetnek rajta, s a legeltetésért fizetnek a jobbágyok évente 5 forintot.
Bocs:
A táblázatos rész rovatai: jobbágynevek – fiútestvérek – fiúgyermekek – ökör – ló – tehén – tinó – sertés – sessio nagysága – Bagri Péter bevallása szerint az évente fizetett taxa összege 18 magyar forint. – Szénát kaszálnak és be is gyűjtik a földesúr számára. – Mindenfajta gabonájuk után dézsmát tartoznak adni és az elcsépelt gabonát Sirokra tartoznak beszállítani. – Báránydézsmát is adnak, sertéseik után szintén, „extra decimam simul sumpti dabant unum porcum”. – Az összeíró bejegyzése arról, hogy alig hihető, hogy csak ennyi adózással és szolgálattal tartozzanak, rá kell bírni őket mindazokra a munkákra, melyeket a vezekényi Bagri-birtok jobbágyai végeznek. – Az egri káptalan része: jobbágynevek – taxájuk nagysága ismeretlen.
Sirokallya:
A Nyáry-családdal együtt bírják. – Taxát nem fizetnek, sem egyéb szolgálattal nem tartoznak, „modo militari” szolgálnak, levélhordással és egyéb, hasonlóval szolgálnak. – Mindenfajta gabonájukból dézsmát adnak, mely a különböző földesurak között osztatik fel. – A Bagriak építettek itt malmot, a Tarna vizén, három kerékre. – Kőből épített számvevő ház gabonaraktár, ugyancsak Bagri-féle, faház, leírással, tartozékokkal. Két részből (emeletből) áll, egyik lakóház, a másikban kocsma volt, ahol bort, sört és pálinkát (sic!) mértek. – A harmadik házuk szintén fából épült, leírással. – A negyedik faházhoz kőből épült kamra tartozik, a benne tárolható boroshordók számával, leírással. – Domus allodialis (2), egy tető alatt, egy kamra, egyéb semmi. – Sertéskilenced, mely a különböző földesurak között oszlik meg.
Haller, Koháry, Petrovai, Kántor, Enczinger, egri káptalan birtokai.
(Heves m.): Domoszló – Erdő-Kövesd – Istenmezeje – Recsk – Pétervására – Verpelét – Visznek – Adács – Horth – Apcz – Visonta – Pata – Detk – Bocs (Egerbocs) – Sirokallya

Tartalomgazda