HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 024.

Dátum 1689. május 21.
1769. június 8.
Jelleg

1 oldal, latin, eredeti. + 1 példány másolat, 1769. június 8.

Szöveg

„Bona…”, melyet Vas Gáspár készített. Becslés: az egyes falvak összesített becsértéke.
Az aestimatioban csak a helységek neve (Micskénél: „cum suis pertinentiis”) és az egyenként megadott becsértéket tünteti fel az összeíró, valamint azt is, hogy az összeíráskor a helységet pusztán találták. Becsértéket azonban a pusztafalvak esetében is adnak. – Összes becsérték: ft. 26 085.
Gr. Csáky Lászlónak elzálogosított Miskei-féle birtok.
(Bihar m.): Micske (Mitske) – Király (Királyi) – Ujfalu – Papfalva – Várviz – Közepes (Középes) – Terje – Alsó-Derna – Sas-Telek – Baromlak, deserta – Alma Szegh, deserta – Hantfalva, deserta – Lácz (Láz) – Szent Lázár és – Sánczy (Sántzi, praedium)

Tartalomgazda