HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 016.

Dátum 1687
1769. június 8. Kassa
Jelleg

4 oldal, latin, egyszerű másolat. + 1 példány másolat, 1769. június 8. Kassa. Készítette: Korponay Sándor registrator.

Szöveg

„Summarius extractus aestimationis” Becslés: az egyes falvak becsértéke. Összeíró: nincs jelezve. Aestimatio
Minden egyes helységnél és részbirtoknál egy összegben feltüntetve a becsült érték, magyar forintban, mely fenti, Sárospatakhoz tartozó helységek és „Generales proventus dominii” összesen kitesz: fl. Hung. 237 100,33 1/3-t. – A tokaji uradalom tartozékainak becsértéke, fentiekkel azonos módon összeírva: fl. Hung. 493 013, 50. – A regéci uradalom és tartozékainak becsértéke, fentiekkel azonos módon összeírva: fl. Hung. 27 4336,83. – A szerencsi és felsővadászi uradalom tartozékainak becsértéke, fentiekkel azonos módon összeírva: fl. Hung. 64 013,50. – Az ónodi, tiszai- és tarnai uradalomhoz tartozó jószágok becsértéke, fentiekkel azonos módon összeírva: fl. Hung.: 27 872,16 2/3. – „Transumptum per Suae Serenitatis Principalis Rationum Exactor.”– (Megjegyzés: A megyebeosztásokat mindenütt L. Nagy beosztása szerint tüntettük fel, mivel egykorú felsorolásuk hiányzik, s egyébként is ebben az időben az itt szereplő helységek hovatartozása rendkívül ingadozó.)
A kamarai kezelésben lévő Rákóczi-birtokok. (Zemplén, Abaúj, Borsod, Szabolcs m.)
Saros-Patak, Arx et oppidum (Zemplén m.) – Kis Patak (Zemplén m.) – Ujhely, oppidum (Zemplén m.) – Kis Toronya (Zemplén m.) – Csernaho (Zemplén m.) – Ardo (Zemplén m.) – Kovacs Vagas, portio – Bányácska, portio (Zemplén m.)
A tokaji uradalomban: Arx Thokay (Zemplén m.) – Thokay, oppidum (Zemplén m.) – Tarczal, oppidum (Zemplén m.) – Tisza-Ladány (Szabolcs m.) – Tisza-Tarján (Borsod m.) – Rakomoz, praedium (Szabolcs m.) – Vencselő (Szabolcs m.) – Timár (Szabolcs m.) – Balsa (Szabolcs m.) – Lök, portio (Szabolcs m.) – Böd, praedium (Szabolcs m.) – Tedej (Szabolcs m.) – Horth (Szabolcs m.) – Zelemér (Szabolcs m.) – Téglás (Bihar m.) – Hosszu-Pályi (Bihar m.) – Szováth (Szabolcs m.) – Püspök-Ladány (Szabolcs m.) – Nádudvar (Szabolcs m.) – Bökeny (Bököyn) (Szabolcs m.) – Karád (Zemplén m.) portio – Ujfehértó (Szabolcs m.)
A regéci uradalomban: Thalya, oppidum (Zemplén m.) – Szántó (Abaúj m.) – Fony (Abaúj m.) – Regéczke (Abaúj m.) – Mogyorska (Abaúj m.) – Komlóska (Abaúj m.) – Baskó (Abaúj m.) – Horváthi (Abaúj m.) – Felső-Novaj (Abaúj m.) – Rátka, praedium (Zemplén m.) – Legyes-Bénye (Zemplén m.)
Szerencs és Felső-Vadászhoz tartozó jószágok: A szerencsi vár negyedrésze – Szerencs, oppidum (Zemplén m.) – Ptügy (Phtrügy) (Szabolcs m.) – Felső- és Alsó Megyaszó (Zemplén m.) – Hernad-Némethy (Zemplén m.) – Harkany, Bas, Felső-Lucz, praediumok – Zombor, oppidum portio deserta (Zemplén m.) – Alsó-Kemej és Szada (Zemplén m.) – Felső-Vadasz, portio (Abaúj m.) – Saáp (Abaúj m.) – Balajt (Borsod m.) – Kupa (Abaúj m.) – Ilotta (Irota) (Borsod m.) – Szakacsy (Szaktási) (Borsod m.) – Monaj (Abaúj m.) – Horváthy (Abaúj m.) – Kak (Zemplén m.)
Ónod, Tisza és Tarna uradalmakhoz tartozó jószágok (részbirtokok): Onod várának harmadrésze (Borsod m.) – Ónod, oppidum, negyedrésze (Borsod m.) – Alsó-Lucz (Zemplén m.) – Böcs (Zemplén m.) – Szederkéyn (Borsod m.) – Kesznyéten (Zemplén m.) – Emőd (Borsod m.) – Thur (Heves m.) – Kis-Köre (Heves m.) – Roff (Heves m.) – Varsány (Tisza-) ? – Gyöngyös, portio (Heves m.) – Debrő (Heves m.) – Tottfalu (Heves m.) – Kálly (Káal) (Heves m.) – Nagy-Út, praedium (Heves m.) – Bál Püspeky cum Felfalu, praediumok (Heves m.) – Petri (Borsod m.) – Vata (Vatta) (Borsod m.) (Alsó-Felső-) – Bába (Borsod m.) – Nyik (Nyék) (Borsod m.) – Lathasz (Ládháza) (Borsod m.)

Tartalomgazda