HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 014.

Dátum 1686. március 30.
Jelleg

3 oldal, latin, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Belaváry Dávid készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik.
Péchy Gáspár jószágai.
Péchy Ujfalu:
Curia nobilitaris, fából, szobákkal és kamrákkal, gyümölcsöskerttel. – Három nyomásban művelt szántóföldek Szeben felé, kapacitásuk nyomásonként szebeni köbölben megadva. – Rétek, szénatermésük szekérben mérve. – Kocsma számára alkalmas hely. – Zsellérek, névvel, kettőnek semmije sincs, egyiknél egy tehenet írtak össze. – Féltelkes jobbágyok, fiúgyermekeik, tehén. – A különböző helységekben lévő pusztatelkek (névvel) felsorolása. (Olejnik és Litinye).
Hankócz:
Puszta ház, névvel.
Zemplén megyei szőlők:
A szögi promontóriumon, névvel két szőlő, az előző évi bortermés hordóban megadva. – A tokaji Remethe-nevű promontóriumon, a zombori promontóriumon lévő szőlő, a bortermés feltüntetésével. – Kicsiny fundus Tokajban.
Péchy Lajos jószágai:
Péchy-Ujfalu:
Curia nobilitaris, kőből, gyümölcskerttel. – Szántóföldek, rétek, lásd Péchy Gáspár portioja, ugyanitt. – Kocsma. – Jobbágyok, zsellérek: egy jobbágy, tehénnel, ugyanitt lakik a kocsmáros is, zsellér. Egyik zsellér a curiában lakik, a másiknak semmije sincs. – Pusztatelkek, névvel. – Kétkerekű malom, a Litinka vizén, negyedrésze a földesúré.
Litinye:
Jobbágytelken két testvér, az idősebbnek fiai, ökrei, tehenei, juhai és sertései vannak. – Zsellérek névvel, semmijük sincs.
Olejnik:
Zsellérek, egyiknek ökrei, tehenei és juhai vannak, másik nyomorult, semmije sincs.
Hankócz:
Zsellérek, tehénnel és juhokkal. Negyedtelkes jobbágyok, ökröket, teheneket és juhokat írnak össze náluk.
Roskovány:
Zsellérek, fiúgyermekek és tehenek (egynél nincs) feltüntetésével. – Puszta telkek, zsellértelkek, névvel.
Zemplén megyei szőlők:
A bényei promontóriumon lévő szőlők hozama hordóban. – A héczei promontórium három puszta szőlőt írtak össze.
A zavargások alatt elhalálozott Ujfaluy Péchy Gáspár, Lajos Sáros megyei jószágainak összeírása.
(Sáros m.): Péchy Uyfalu, portio – Hanikócz (Hankócz), portio
Zemplén megyei szőlők: Szögh – Tokaj – Zombor
Péchy Lajos (Thököly mellett harcolt fia, Imre) jószágai: Péchy Uyfalu, portio – Litinye, portio – Olejnik, portio – Roskovány, portio
Zemplén megyei szőlők: Bénye (Legyes)

Tartalomgazda