HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 007.

Dátum 1672. május 23.
1753. január 13
Jelleg

3 oldal, latin, 1753. január 13-i hiteles másolat. Készítették: Christian de Inhom számvevő és Thurzó György coadjutor.

Szöveg

Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfundualis, úrbéres szolgáltatásaik, allódiális javak.
Buzita:
Portaszám: 1/8 – Az összeírás táblázatos. A táblázat rovatai: jobbágyok neve – fiúgyermekek és fivérek neve, életkora – ökrök, lovak, tehenek, sertések, juhok, méhek, szőlők, sessio nagysága a telekhez tartozó szántóföldek nagysága – bevethető köböl – ténylegesen elvetett köböl – rovatok között bejegyzés: libertinus et officialis arendam solvit – pusztatelkek összesen névvel. A pusztatelkek földjeit a jobbágyok vetik be „ad nonam crucem.” – Az itt lakó nemesek összesen. – Egyéb jobbágytelkek összesen. – Census: semmilyen censussal nem tartoznak, kivéve az összes gabonavetésük után (melyekből tizedet adnak), a földesúrnak kilencedet adjanak. – A makkoltatott sertések után is tizeddel tartoznak, illetve megváltással. – Robotolni a földesúr kívánsága szerint kötelesek. – Educillum: „quidem tenantur”. Bejegyzés azelőtt szolgáltatott török adóról. – Vám, jövedelmének mennyisége forintban és ennek megosztása. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával, az extraneusok az itt hízlalt sertéseik után tizedet tartoznak adni. – Másik tölgyerdő, a Juba nevezetű praediumon (Lyuba), az itt hizlalható sertések számával. – Kálnás nevű tölgyerdő, a szokásos adatokkal. – Szántóföldek, melyeket az alsólánci jobbágyok „ad quintamacrucem” művelnek. Mivel ezek a jobbágyok mindegyike „tenetur pro qualibet laboratura uno die laborare, hic loci ad allodium huc spectantium”, megengedtettik nekik állataikkal a falu legelőjén legeltetni. – Allódium, melyhez három mezőre művelt földek tartoznak, egyenként száz, összesen 300 kassai köböl vetésre. – Idei vetés: búzából és rozsból 90 köböl, árpából és zabból 122 köböl. – Rétek, jó termés idején 200 szekér széna terem meg rajtuk. Allodialia nincs, kivéve nagyobb és kisebb sertések, juhok, ezek azonban mind elpusztultak, kivéve 1 juhot és 13 kecskét. Ezen kívül találtatott még 25 ló (equoi gregales) és 8 öszvér.
Keczer András javai.
(Abaúj m.): Buzita, portio

Tartalomgazda