HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 006.

Dátum 1680 körül
Jelleg

4 oldal, latin egyszerű másolat. Keltezetlen, szövegben 1677 évszám.

Szöveg

Összeírás: úrbéres és hegyvám, valamint allódiális bevételek. Összeíró: nincs feltüntetve.
Szent Márton napi census 1572-től évente 99 ft, libertásuk ugyanis eddig az ideig tartott. – Proventus: Tokaj várához kilenceddel tartoznak búzából, árpából és zabból, néha azonban, ha (a rossz termés miatt) a gabonát használniuk kell, kilenced helyett minden hold után fizessenek 6 dénárt. – Dézsma: őszi- és tavaszi vetéseikből és bárányaikból dézsmával tartoznak. Bejegyzés a bíró és az esküdtek dézsmakedvezményéről és kötelességeikről. – Méhkasaik után dézsmával vagy megváltással tartoznak. – Sertéstized és megváltás. – A város promontóriumán lévő szőlőik után quintával tartoznak Tokaj várához, ennek mennyisége 100 és 200 hordó között mozog. Ebből a parochiára évente 40 iccét adjanak. – Az extraneusok szőlőik után egy-egy köböl árpát vagy zabot, egy kappant vagy tyúkot (2), két kenyeret és fejenként 12 dénárt szolgáltassanak. – A quinta összegyűjtésekor régi szokás, hogy a bornyomó kádakat és préseket a szőlőkből a bíró házához viszik, ahol a dézsmaszedő tartózkodik, ahol a hordókat („dolia sive cadi”) meglékelik, s a belőlük kifolyó must a földesurat illeti meg. Ha a deciméter szerint a szőlő nincs kellően kisajtolva, a must kifolyatása után újból kinyomni parancsolhatja, az ebből származó must az övé lesz. – Bejegyzés lőre ill. borvásárlás feltételeiről. – Erdő, épületjavításokhoz alkalmas fával. – Földesúri szőlők, név szerint felsorolva. Egy részüket „per pecuniis” művelik. „Verum a tribus annis nihil solutum.” A császár szőlőit ingyen tartoznak megművelni. – Servitia: A zombori promontóriumon lévő szőlőt minden ellenszolgáltatás nélkül tartoznak megművelni. A szőlő megmunkálását elvégzik, de szaporítása („propagatio”) már Serédy Ferenc ideje óta nem volt. – A császári szőlők becsült, valamint az előző évi (1676), s az 1765. évi hozama. – Pisztrángos tavak, névvel, ezek közül kettőben nem halásznak az áradások és a sűrű növényzet miatt, melyben nem lehet a hálót leengedni. Ha mégis halásznak, a zsákmány két részét a tokaji várhoz tartoznak leadni, három része a kisebb halakkal együtt a halászoké. – E tavak régebbi jövedelméről mondják, hogy valaha három részre oszlott: Kassára, Tokajba és valamely, ismeretlen helyre szállították, ha pedig eladták, egy évre 100 forintot tett ki. – Munera: ünnepnapokra két- vagy három kappant, ludat, bárányt, tojást, stb. tartoznak adni. – Kaszálók: a tarcali kaszálókat nem tartoznak lekaszálni a földesúrnak, hanem a tokaji várhoz vágjanak le 35–40–50 ölnyi szénát, vagy másutt, ahol a provisor elrendeli. – A szadai allódiumhoz szántani, vetni, behordani és elcsépelni kötelesek, de ez túl sok terhet jelent számukra, mivel a sok allódiális munka mellett még szőlőműveléssel is szolgálnak. – Bejegyzés a kisebb igazságszolgáltatási eljárásokról: „tempore decimatione solent decimatores iudicium litigantibus administrare…” – Birsagis. – Educillatio: szürettől karácsonyig a földesúr borát árulják. A sajátjukból annyit, amennyit kérésükre a provisor engedélyez.
A kamarai kezelésben lévő Tarcal oppidum.
(Zemplén m.): Tarczal oppidum

Tartalomgazda