HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 002.

Dátum 1676. szeptember 3.
Jelleg

2 oldal, magyar, eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Erdőbénye oppidum bírája, Tormási János, Andnik István és a sárospataki provisor Károlyi János foglalt írásba. Összeírás: kúria, melléképületei, szőlők. Bevezető latin, egyébként magyar nyelvű.
A curia fekvésének leírása. Égtájak szerinti szomszédainak neve. – A kapun belül: mészárszék, „felette lévő fel hazzal” és kamrával együtt. Balra faház, alatta pince. Nyugatra udvar, kőből épült borházzal és „sajtó ház”-zal, istállóval (8 lóra). – A curiát és fent felsorolt tartozékait a bényei tanács 1500 magyar forintra becsülte. – A bényei promontóriumon négy szőlő tartozik a kúriához. – Győrmesterkút nevű promontóriumon lévő szőlő, Hidegoldal nevű promontóriumon, Diókút nevű promontóriumon levő két szőlő külön-külön megadott becsértékkel, összes becsérték magyar forintban: 881. – Curia és szőlők becsértéke: ft. 2380 – Ezt a jószágot Szepessi Pál Wesselényi Ferenc nádortól szerezte (tisztázatlan körülmények között). Levelek alapján bebizonyosodott, hogy ezelőtt a funduson paraszt és taxás házak álltak.
Szepesi Pál konfiskált javai.
(Zemplén m.): Erdőbénye

Tartalomgazda