HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 092. - No. 014.

Dátum 1673. október 2.
1673. november 17.
Jelleg

3 oldal, latin, egyszerű másolat. + Projectum, 1 oldal, 1673. november 17. Készítette: Zenggl Michael, Georg Ardini Conservator

Szöveg

„Aestimatio” (Becslés) kúria és tartozékai, subditusok száma, úrbéres és allódiális bevételek becsértéke.
Készítették: Georg Christoph Zenggl és Győry Mihály uradalmi praefectus.
Mindenütt: kúria allódiummal, sörfőzdével, felszereléssel, kerttel – sessio deserta – kocsma (vámmal) jövedelme – földesúri szántóföld – földesúri rét hozammal – malom (két kerék) jövedelemmel – hegyvám – szőlő hozammal – erdő hizlalási kapacitással – sertés-tized – gabona és bor-kilenced jövedelem (a deserták után) – Summa = 53581 frt.
Bocskai-féle fiskális javak.
(Zemplén m.): Polyanka – Techna (portio) – Kereplie (portio) – Gaalszecz (portio)

Tartalomgazda