HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 091. - No. 075.

Dátum 1762. február 12. előtt
Jelleg

Egykorú latin kamarai másolat, egy más összeírás melléklete, 10 pagina, aláírás nélkül. Az eredeti Jugoszláviának kiadva. Lásd: Filmtár, 2350 doboz.

Szöveg

„Extractus Conscriptionis”.
Koncsina:
Uradalmi szántó, holdban. – Földesúri rét, kaszásban. – Allódiális szőlő, kapásban, a susumbergi hegyen. – Három földesúri erdő, holdban.
Jantalovec:
Féltelkes jobbágyok, heti három nap igás robottal tartoznak. – Telkenkénti akó-gabona: búza, rozs, zab. – Kappan, tyúk, csibe, lúd, és tojásadó, valamint legelőbérlet. – Az őrszolgálat, a karó- és a favágás helyett robotosokat állítanak. – Az erdőhasználatért hízott sertést és kappant adnak. – Tíz deserta sessio, szántó és rét, holdban.
Bocskó:
A féltelkesek heti három nap igás, a quartalista heti két nap gyalogszeres robottal tartozik. – Adózásuk, mint Jantalovecen, de évenként egy fából készült szekeret is adnak.
Bocsidir:
A féltelkesek csak heti 2 napot szolgálnak igával. – Adózásuk egyébként mint Jantaloveczen. – Deserta sessio, szántó és rét, holdban.
Koszovec:
Adózásuk, mint Jantalovecen. – A pusztatelkek elvadult földjeit nem ismerik pontosan.
Czirqueno:
Libertinus, aki jobbágytelken ül. – Adózásuk, mint Jantalovecen. – Deserta sessiók, szántó és rét, holdban.
Görenci:
Adózásuk, mint Jantalovecen. – Számos elgazosodott földű pusztatelek, holdban.
Jaloveci:
Adózásuk, mint Jantalovecen. – Egy libertinus és egy pusztatelek (holdban).
Krapina:
Adózásuk, mint Jantalovecen. – A pusztatelek tartozékainak egy részét a jobbágyok művelik.
Susumberg:
Adózásuk, mint Jantalovecen. – A szőlős jobbágyok (montanistae) hegyvámot (pintben), kappan, csirke és pénzadót fizetnek. – Hasonló módon adóznak a többi promontórium (Mladina, stb.) bortermelői is.
Koncsina:
A régi és az új vár. – Allódium, kert, legelő és istállók. – Háromköves földesúri malom.
Kúria Gorni-Duor:
Kétszintes kúria, gazdasági épületek, istállók, raktárak, kert, halastó és egykerekű malom.
Koszovec, stb.:
A birtokrészek jobbágyságára együttesen kiszabott robot mennyisége. – Hasonló módon az akógabona, a karácsonyi és a húsvéti tyúk, csibe és tojásadó. – Az erdőhasználat megváltása: lúd és tojás. – Kaszáló és legelő megváltás (bérleti díj) pénzben. – Loco minutorum proventuum, pénzben. – Az őrszolgálat, a karó- és a favágás helyett robotosokat állítanak. – A deserta-telkek egy részét a parasztok gabonaadó fejében bérlik. (Egy telekért, mely három hold szántóból, három kaszás rétből és egy hold erdőből áll, évi négy köböl gabonát fizetnek.) – Allódiális szántó, holdban és rét kaszásban, erdőparcella holdban és legelő ugyancsak holdban.
Mladina promontórium:
A szőlőhegy kilenced jövedelmének egy része, pintben.
A két birtok jelzálog viszonyait megvilágító kamarai jelentés.
Busani-féle javak. Koncsinai uradalom.
Konschina (Zágráb m.) – Jantalovecz, portio (Varasd m.) – Bochko vel Bochaki (Varasd m.) – Bochidir (Varasd m.) – Koszovecz (Varasd m.) – Czirqueno, portio (Zágráb m.) – Gőrenczy (Zágráb m.) – Jaloweczy (Varasd m.) – Krapina (Varasd m.) – Galoweczy (Varasd m.) – Sussumberg, promontóriummal (Zágráb m.) – Mladina, promontórium – Brusznyak, promontórium – Klimen, promontórium – Gradecz, promontórium – Hrastowecz, promontórium – Curia Gorny-Duor: Koszovecz, portio (Zágráb m.) – Gőrenczy, portio (Zágráb m.) – Jaloveczy, portio (Varasd m.) – Krapina, portio (Varasd m.) – Galoweczy, portio (Varasd m.) – Sussumberg (Zágráb m.) – Mladina, promontórium

Tartalomgazda