HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 091. - No. 014.

Dátum 1710. április 25.
Jelleg

Eredeti, latin, 6 pagina. Saját kezű aláírások.

Szöveg

(Összeírás) „Conscriptio”, amelyet Senkniczy Tamás készített.
Lehota:
Jobbágyok névvel: 22. – Telkük nagysága. – Állataik: lovak, öszvérek, ökrök, üszők, tehenek, juhok, kecskék, disznók. – Elhagyott telkek: a jobbágyok nem tudták a pontos számot megmondani, sem azt, mennyi föld tartozik hozzá. Amennyi az uradalomnak tetszik, annyit vet, a többit jobbágyok közt osszák fel. – Szántók három nyomásra vannak felosztva, befogadóképességük. – Jobbágyoknak rétjeik nincsenek. – Elég nagy tölgyerdők, makktermők, társbirtokosokkal közösek. – Kocsma és mészárszék nincsen. – Igával rendelkező jobbágyok heti 2 napot dolgoznak.
Könyek:
Allódium fából, hitvány, 2 szérűvel, tartozékaival, szénatartó, baromállás. – 6 igás ökör az allódiális földek művelésére. – Jobbágyoknak telkeik után semmi földjük nincs, irtásaik vannak csak, rétjeik sincsenek. – Ha a jobbágynak van is igája, nem tartozik vele dolgozni, hanem heti 1 nap kézi robottal a serfőzőnél. Aratáskor nem tartoznak aratót állítani, sőt ha a földesúr termését aratják, idegen aratókhoz hasonlóan megkapják az aratórészt. – Serfőző minden tartozékával és szerszámával. – Szántók, befogadóképességük, elvetett őszi kétszeres, árpa, zab, köblök. – Erdő, fái nagyobb része tűzifára. – Rétek nincsenek, legfeljebb a szántók végében gyűjtenek egy kis szénát. – Birtoktörténeti adatok.
Néhai Üzevich János javai.
(Nyitra m.): Lehota – Könyek, praedium – Marczal (Nógrád m.) csak említve

Tartalomgazda