HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 091. - No. 008.

Dátum 1701. augusztus 29.
1769. január 31.
Jelleg

Eredeti, latin, 3 pagina. Saját kezű aláírás. + 1 példány másolat, 3 pagina, 1769. január 31. Készítette: Korponay Sándor regisztrátor.

Szöveg

(Összeírás), „conscriptio”, amelyet Domik Menyhért készített.
Jelentés a Szepesi Kamarához az occupált jószág összeírásáról, körülményeiről.
Nagyszeretva:
Kúria, a földesúr elmenetele óta tiszti lakás volt. – Leírása, szérűvel, új kapuval, körülárkolva, új lóistállóval, cséplőkerttel, ebben talált búzakeresztek, kévék, vetni való búzahalom, rozskereszt-kazlak, kévék. – Csűrben árpa, zab keresztek, bab kévék(!), lencse, borsó kosarakban. – Szénakazlak. – Ménesben 10 ló, leírásuk egyenként, koruk, nemük, színük. – Régi vasalatlan szekér. – Eke tartozékaival, vassal. – 2 konvenciós szolga. – Ökrök, méhek. – 2 nagy hajó. Birtoktörténeti adatok. – Jobbágyok névvel, fiak. – Telkük nagysága. – Állataik: ökrök, tehenek, üszők, disznók. – Elhagyott telkek névvel, egyikben Hazinszky Péter. Lengyelországból jöttek helyezték provizornak.
Pallin:
Elhagyott telket a földesúr veti.
Pallócz:
Erdőhasználat és hordók készítésére való alkalmassága miatt nagy értéke van.
Szirmai-féle javak.
(Ung m.): Nagy Szerethva – Pallin – Szenna – Pallocz – Lucska – Varbocz

Tartalomgazda