HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 091. - No. 006.

Dátum 1701. február 26. – március 2.
1701. április 3.
1753. március 30.
1753. március 31.
Jelleg

Eredeti, latin, 14 pagina. Saját kezű aláírás. + Becslés 1701. április 3., 4 pagina. Készítette: Gundelfinger János. A becslés másolata: 1 példány, 3 lap, 1753. március 30. Az összeírás másolata: 1 példány pagina, 1753. március 31. A másolatokat Inhom Keresztyén és Thurzó György készítette.

Szöveg

(Összeírás), „Conscriptio”, amelyet Gundelfinger János kamarai számvevő készített.
Terebes:
Vár, 16 éve Thököly rebellisek felgyújtották, azóta teljesen romos, allódium, csűröskert csűrrel és veteményeskert tartozik hozzá. – Allódiális szántók három nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk. – Más hitványabb rétek, rosszabb helyeken, idegeneknek szokták bérbe adni, zabért, régóta nincsenek gondozva. Nagyobb része a vízáradások miatt nádas, gondatlanság miatt cserjés benőtte, azért jelenleg 5–6 köböl zabot jövedelmez. – Allódiumhoz tartozó makkos erdők, makkot ritkán teremnek, jó terméskor hizlalható disznók. – Malom régi és rozoga épülettel egy kőre. Amíg a vízfolyás más irányt nem vett, kétköves volt. Most hol a szárazság, hol az árvíz miatt alig jövedelmez 4–5 köblöt. – Puszta telken vendégfogadó, újonnan építtette Homonnai grófnő, vámmal együtt bérbe van adva, összege. – Serfőző, azt is a grófnő építtette, az idő rövidsége, a nagy melegek, pincék hiánya miatt még nem főzött. – Három mészárszék, bérbe faggyút adnak. – Kocsma Szent Györgytől Mihályig a földesúré, kimért bor, jövedelme. – Városban jobbágyok névvel, fiak. – Állataik: ökrök, lovak, tehenek, disznók. – Juhok, méhek nincsenek. – Megjegyzésben deserták, jövevények, nemesi kúriák, libertinusok feltüntetve. – Pálosok által bírt telkek száma. – Jobbágyok censust Szent Mihálykor fizetnek, összege. – Karácsonykor és Györgykor kevesebbet fizetnek. Húsvétra kalácsot és tyúkot adnak. – Bárányt mióta a város elnéptelenedett, nem adnak. – Minden terményből tizedet adnak. – Ha valaki puszta telket vet, a földesúrnak kétszer ad tizedet belőle. – Akinek 4 vagy 6 ökre van, heti 3 napot dolgozik a földesúrnak, ha hosszabb útra küldik, mindenki 1 ökörrel járul hozzá. – Minden jobbágy 1 zsákot és komlót ad. – Zsellérek heti 2 napot dolgoznak.
Parics:
Szántóik nincsenek, a földesúr jóvoltából Terebesen művelnek földeket tizedért. – A földesúr konyhájára adnak valamennyi halat.
Nagyruszka:
Szántók három nyomásban, befogadóképességük, egyik nyomás régóta el van hanyagolva, tövisek benőtték, már nem lehet vetni. – Makkos erdők, terméskor hizlalható disznók, tizedet adnak belőlük. – Puszta vendégfogadó, évek óta nem mérnek benne bort. – Jobbágyok pénzen felül tyúkokat és ludat adnak, tojásokat, vajat, mézet tartoznak szolgáltatni. – Karácsonyra kendert és lent adnak. – Minden terményből tizedet adnak. – Minden jobbágy 1 zsákkal tartozik.
Méglész:
Gyümölcsöskert, aszalt szilva és alma hozama, jövedelme. – Rét, szénahozama.
Dorgo:
Jövevények is, nem robotolnak, hanem taxát fizetnek. – Makkos erdők több társbirtokossal közös, jövedelme.
Hradicsa:
Allódiális szántók három nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, régen idegenek bérelték gabonáért, az árvizek miatt tönkrementek, alig 4 köböl zabot jövedelmez. – Malom, a grófnő most építtette, kétköves, csak egyik működik, áradáskor használhatatlan, gabonajövedelme. – Tavak voltak, halakat adtak belőlük a földesúrnak, most teljesen puszták.
A b) és c) példányok aestimatiok. – Végösszeg: 24.050 forint 2 den.
A lerombolt Terebes várának tartozékai.
(Zemplén m.): Terebes – Parics – Nagy Ruszka – Méglész – Dorgo – Hardicsa – Kohány

Tartalomgazda