HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 091. - No. 004.

Dátum 1700. december 31.
Jelleg

Eredeti, német, 47 pagina. Saját kezű aláírás és letöredezett gyűrűspecsét lenyomata. + Az egyes falvak összeírásai összefűzve kb. azonos tartalommal 1700–1703. évekből.

Szöveg

(Összeírás), „Conscriptio”, amelyet Blagotta György kamarai officiális készített.
Öcsény:
Távolságuk, kiterjedés, szomszédos helységek és praediumok – szántók, rétek, erdők, szőlők – Lakosok száma, évi készpénz-census. – Birtoktörténeti adatok, hivatkozás török alatti adatokra. – Török alatt a keresztény földesúrnak készpénzt és csizmát adtak, most a szekszárdi apátnak készpénz-censuson kívül mindenféle gyalogrobottal szolgálnak, szőlőművelés, kaszálás, az apát szedi „den halben Zehend und völlig Neuntel”. – A török földesúr neve. A neki adott szolgáltatások: készpénz, zsiradék „1 occa Schmalz”, terménytizedek. Sessiók száma.
Gencsa:
Keresztény földesúrnak a török időkben csizmát és füstölt halat adtak.
Fad:
Lakosok név szerint. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés. – Házak száma a török időkben. – Török császárnak „Haraz” (harács) pénzt fizettek.
Bossok:
A tizedeket régebben a pécsi püspöknek adták. – A tizedeket az utolsó két évben „den. Patriarcten” (megjegyzés az összeírás hátlapján: „den 10-ten Juli 1770) für Herrn Patriarchen hinaus”. – A megjegyzés vonatkozik Martinzke és Újfalu praediumokra is.
Tolna város:
Lakosok név szerint. – Ló, ökör, tehén, kecske, juh, szőlők terméshozama. – Nemzetiség szerinti hovatartozás.
Szentgyörgy:
Keresztény földesúrnak pénz helyett egy tehenet adtak a török időkben. – A török földesúrnak minden juhnyájból egy bárányt. – A robotot készpénzzel váltották meg. – Adó a török császárnak 60 forinttól 100 forintig.
Vajta:
Török időben a keresztény földesúrnak közösen készpénzt és egy sertést adtak, továbbá egy pár papucsot bőrkapcákkal, és egy pár csizmát.
Kés:
Készpénz-árenda és egy ponty.
Grabovecz:
Török időben kalugyer kolostor állott itt, ehhez szántók, legelők, szőlők és erdők is tartoztak.
Ebes:
Ha a Sárvíz gyakran elönti a réteket, ingoványos terület.
Szekszárd:
A város török alatti állapota: 12 lakott ház, szántók, rétek, szőlők, makkerdők, malom. – Az egyes házak után a török császárnak 5 forint harácspénzt fizettek. – A török földesúr a „Bassa von Sexard” Szent Györgykor és Szent Mihálykor szedte a készpénz-censust és a zsiradékot. – Megkapta a terménytizedet és az egyes szőlők után „klein öder gross” 1 forint 50 den. adót.
Fiskális igazgatás alatti, Újpalánkhoz tartozó falvak.
(Tolna m.): (Az egykori török földesurak neveit is közli.) Ocsiny-Eöcseny, Mártonfalvi-családé, és a szekszárdi apáté – Jania, praedium, a szekszárdi apáté – Medina, Gorup Ferencé volt – Szt Georg, Fürdős-családé – Gergeny, Daróczi Istváné – Tholna oppidum, Fehérvári préposté – Bellacz, a pozsonyi apácáké – Chegy, Sándor Istváné Komáromból – Guszla, praedium Szilly Gergelyé – Harcz, praedium, Karacziz Mihályé volt – Apati praedium, Karacziz Mihályé volt – Gencsa, praedium, Karacziz Mihályé volt – Fad, Balogh Ádámé – Henze, praedium, Balogh Ádámé – Bossoch – Jány püspöké volt – Mrthincze – Uyfalu – Gyürke, praedium Mártonfalvi-családé és a szekszárdi apáté – Sagh, praedium, Mártonfalvi családé és a szekszárdi apáté – Jeke, praedium, Mártonfalvi-családé és a szekszárdi apáté – Fehérvíz, praedium, Mártonfalvi-családé és a szekszárdi apáté – Vetle, Daróczi Istváné – Berek, Daróczi és Paksi-családoké – praedium Csampa, Daróczi és Paksi-családoké – praedium Megyery, Daróczi és Paksi-családoké – Tengőlic, praedium, társbirtokosoké – Vayta, praedium, Zichy-családé – Bikacs, praedium – Dorok, praedium Lengyel Miklós szigligeti kapitányé volt – Bezek, praedium, Lengyel Miklós szigligeti kapitányé volt – Kaydacz, Lengyel Miklós szigligeti kapitányé volt – Biza, praedium, Horváth Ferencé volt – Hidvig, praedium, Gorup Ferencé volt – Higia, praedium, Gorup Ferencé volt – Bikad, praedium, Gorup Péteré volt – Kalmath, praedium – Adacs, praedium, a szekszárdi apáté – Agarda, praedium, Karacziz Mihályé volt – Uypallanka, Mártonfalvi-családé és a szekszárdi apáté – Caponia, praedium, Karacziz Mihályé volt – Patlan, praedium, Karacziz Mihályé volt – St. Gaal, praedium, Karacziz Mihályé volt – Malonta, praedium, Karacziz Mihályé volt – Batty, praedium, Szallavary Jánosé volt – Zomba, praedium, Karacziz Mihályé volt – Kés, praedium – Ladomány praedium Karacziz Mihályé volt – Kákocz, praedium, Jalody Istváné volt – Kákos (pagus) Jalody Istváné volt – Szerdahely, praedium, Karacziz Mihályé volt – Bonia, praedium, Kethelyi Jánosé volt – Berseny praedium, Kethelyi Jánosé volt – Grabovecz praedium, régi tulajdonosa ismeretlen, most a szekszárdi apáté – Kis Száka, praedium, Kethelyi Jánosé volt – Nagy Száka, praedium, Kethelyi Jánosé volt – Almás praedium, Mártonfalvi-családé és a szekszárdi apáté – Ebes praedium, Karacziz Mihályé volt, most a szekszárdi apáté – Csatar praedium, Jalody Istváné volt, most a szekszárdi apáté – Seyard, oppidum, a Martonfalvi-családé volt, most a szekszárdi apáté

Tartalomgazda