HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 091. - No. 002.

Dátum 1700. május 29.
1700. június 7.
Jelleg

Eredeti, latin, 2 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata. + 1 példány jelentés a kamarához, 1 pagina, 1700. június 7. + 1 példány másolat. 1768-ban készült a Szepesi Kamaránál.

Szöveg

(Összeírás) „Conscriptio”, amelyet Danka Balázs conscriptor készített.
Görömböly:
4 öreg jobbágy eskü alatt vallja a birtok történetét, szüleiktől hallott birtoktörténeti adatok. – Egykori birtokosok, birtokuk.
Nolay:
Praedium, az Apátsághoz tartozott, jelenlegi birtokosai.
A b) példány jelentés a kamarához a conscriptio elvégzéséről.
Tapolcai Szent Péter apátság elidegenített javai.
(Borsod m.): Görömböly – Nolay

Tartalomgazda