HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 089. - No. 016.

Dátum 1662. június 24.
Jelleg

Egykorú kamarai másolat, latin. 15 pagina. Az eredetin saját kezű aláírások és pecsétlenyomatok voltak.

Szöveg

(Becslés), „Literae Aestimationis”, a Szepesi Kamara officiálisainak jelentő levelébe foglalva.
Birtoktörténeti adatok. – Kérdőpontok birtokjogra.
Finta:
Jobbágyok névvel, fiak. Állataik: lovak, ökrök, tehenek. Jobbágyok a falvakat, melyek tartoznak ősi jogon, melyek zálogjogon ide. – Malom 2 kőre, puszta. Censust Szent Mihálykor fizetnek telkenként, pénzt, tyúkokat, libákból tizedet. – Újévi ajándékba borjút vagy őzet adnak. Telkenként zsákot adnak kenderváltságba. Búzából, rozsból, árpából, zabból, hajdinából kilencedet adnak a földesúrnak. – Húsvétra telkenként tojásokat adnak. – Évente fát szállítanak. Emeletes nemesi kúria kőből, leírása. – Allódium kertekkel, egyik almás, másik veteményes, harmadik allódiális. – Halastó. – Allódiális szántók három nyomásra, befogadóképességük. Tilalmas erdő nagy kaszálókkal, szénahozama. – Szőlők a ladmóci hegyen.
Szentmihály:
Nemesi ház vendégfogadóval. – Hozzá tartozó szántók három nyomásra, befogadóképességük. Malom fele, társbirtokossal közösen építették.
Terny:
Majorház. – Hozzá tartozó szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénhozamuk. Két almáskert, egyikben halastó.
Darkóczi István javai.
(Sáros m.): Finta – Szentmihály – Tery

Találati navigáció
Tartalomgazda