HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 083.

Dátum 1690. június 11.
Jelleg

Eredeti, latin, 3 pagina. Saját kezű aláírás és gyűrűspecsét lenyomata.

Szöveg

Összeírás, „Conscriptio et Confiscatio”, amelyet Berzeviczy János készített.
Elkobzott javak összeírása.
Magyarizsép:
Nemesi telek, harmadrésze, két házacskával, szalmával fedve, leírása, lakói. Hozzá tartozó szántók, befogadóképességük, elvetett zab, hajdina köblök. – Rétek, szénahozamuk. – Makkos erdő, társbirtokosokkal közös.
Sátoraljaujhely:
Szőlők, hozamuk. Birtoktörténeti adatok. Nemesi telek. Fejőstehén, borjak, bika. Ökrök, hitelbe vették, még nincsenek kifizetve. Disznók.
Néhai Petróczky Pál konfiskált javai.
(Zemplén m.): Magyar Izép – Sátor Allya Ujhely – Magyar Jeztreb

Tartalomgazda