HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 077.

Dátum 1689. július 26.
Jelleg

1768. február 12-i latin hitelesített másolat. 4 pagina. Hitelesítő saját kezű aláírása. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

Összeírás „Conscriptio”, amelyet a Szepesi Kamara officiálisai készítettek. Fiscusra szállt javak, egykori birtokosok neve.
Mokra:
Birtoktörténeti adatok. – Telkek, jobbágyok egymás közt felosztották. Censust Szent Györgykor fizetnek közösen. Szent Mihálykor negyedét, ekkor tyúkokat is adnak, vajat, konyhára borjút. – Tizedet bárányokból, méhekből, disznókból adnak, jövedelem biztonytalan. – Igával rendelkezők őszi és tavaszi szántást tartoznak végezni, aratáskor 1 aratót, szüretkor szedőt és egy szekeret állítani.
Nagyszeretva:
Nemesi telek házzal, leírása, felső része leégett, ház alatt kőpince. – Szemben vele lóistállók, végén házacska, jelenleg zsellér lakja. Nagy csűr fából, szalmával fedve. Kuriális szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. – Tölgyerdő társbirtokosokkal közös.
Komorocz:
Szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk.
Koromla:
Rétek, erdő társbirtokokkal közös.
Botfalva:
Jobbágyok nem censust, hanem árendát fizetnek.
Kishelmeczke:
Soltészság, felét most jobbágy lakja, másik felében malom egy kerékre, évi jövedelme köblökben. Kuriális telek tartozékaival, puszta. – Hozzá tartozó szántók, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. 1768-ból való másolat.
Fiskális javak.
(Zemplén, Ung, Torna m.): Mokra – Nagy Szeretva – Ghésen – Jeszeneö – Komorocz – Poroszlo – Koromla – Husztin – Botthfalva – Szenna – Bánocz – Palatincz

Tartalomgazda