HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 088. - No. 075.

Dátum 1687. február 26.
Jelleg

1690. július 12-i hitelesített másolat. 3 pagina. Hitelesítő saját kezű aláírása és letöredezett pecsét lenyomata. + 1 példány másolat 1768. január 11. Készítette: Korponay Sándor.

Szöveg

Összeírás. „Inventarium”, Balkai Pál javaiból felesége után járó 1/3 részt kiadják Janto Jánosnak. Készítette a kállai udvarbíró, Székely László. A kamara felhívására bizottság (tagjai) írják össze a puszta praediumokat, öreg emberek vallomása alapján.
Balkány:
Udvarház, megszerzésének módja. – Jobbágyok névvel, testvérek, fiak száma. Teheneik. Telkük nagysága. Puszta telkek, helyük, nagyságuk.
Sámson:
Jobbágyoknak ökreik, juhaik vannak.
Kisléta:
Kaszáló kert. Fugitivus jobbágyok vagyonának harmadát felesége kapja. Nemesi földek. Birtoktörténeti adatok.
Néhai Balkai Pál javai.
(Szabolcs m.): Balkány – Samson – Mihalydi – Gelse – Kis Léta

Tartalomgazda