HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 046.

Dátum 1602. december 8.
Jelleg

16 old., magyar nyelvű, latin címfelirattal, hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat.

Szöveg

Conscriptio, birtok- és lakosság összeírás. „Inventarium omnium rerum, monimaque subditorum ...” címmel készítette Berény Gáspár szatmári harmincados.
Inventarium omnium rerum nominaque subditorum defuncti generosi domini Gabrielis Surányi, 1602. december 8.
Halmy (Ugocsa m.):
Vagyon egy udvarház két részben; Az felső rend házban vagyon két szoba, két tüzes ház és egy kamra. – Az alsó rendben vagyon 3 ház, amelyben élést szoktak rakni. – Egy darabant ház: mellette egy fogház is vagyon. – Másfelől az udvarház mellett vagyon egy rend istálló, amely áll három részben; Ezekben vagyon eötven lónak való állás. – Az egyik végében az istállónak vagyon kocsisoknak való kemenczes ház 1. – Másfelől az udvarház végében jobbkéz felől vagyon egy kovácsműhely: fúvóstól és üllővasastól. – Vagyon egy szekerszín is, egy pincze is. – Az udvarban vagyon egy rend alsó ház, amelyben vagyon 4 szoba és az tüzes ház, egy konyha is vagyon sáfárházastól. – Az udvarház mellett kívül vagyson egy majorház csűröstül és pajtástól. – Az udvarház előtt vagyon egy szőlős lugas veteményeskert. – Az házhoz való 9 szőlő. – Ehhez az udvarházhoz vagyon háromféle 134 szántóföld. – Az Kökényesdi földön vagyon ezezn házhoz három felé való nyomásra hatvanegy szántóföld. – Vagyon az Thur vizén egy malom, amelyen három bokor keő forog, de közös Cornis György urammal, Zabó Bélánéval és János deákkal. – Az házhoz vagyon egy darab rét is, de nincsen semmi neve, mert erdő alatt kaszálnak.
Az Thamas Várallya (Ugocsa m.) hegyen az udvarházhoz vagyon két szőlő: az egyiket Mester Szőlőnek, az másikat Pataka szőlőnek hívják. – Subditorum nomina: Név szerint felsorolva; számuk (50).
Pusztahelyek Halmiban: Név szerint felsorolva (15), (Semmi más).
Keökeniesd (Ugocsa m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk (23).
Puszták Kökényesden: Név szerint felsorolva (16).
Babon (= Bábony, Ugocsa m.):
Colonusok név szerint felsorolva; számuk (10).
Thamas Várallya (Ugocsa m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk (39+2). – Pusztahely 1, Bíró Pál pusztája.
Thurcz (Ugocsa m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk (27), egy pusztahely: Ladislaus Orosz. – A Halmihoz tartozó jószágh Ugocsa megyében vagyon.
Surány (= Bereg Surány, Bereg m.):
Vagyon Surányban egy fő udvarház, mely áll két részben: Felső és alsó rendben. – A felső renden vagyon három szoba és egy tüzes ház. Az alsó renden vagyon egy szoba és egy élésház. – Egyfelől az élésház mellett vagyon egy eöregh szoba, mellette ismét egy kamrácska. – Ezek közt vagyon egy istálló is – egy zsindely alatt az szobával, és élésházzal és kamrával, amelyben áll hat ló. – Ennek az istállónak az végiben ugyan egy eöregh sáfár házastól. – Egy pincze is vagyon; az pincze felett egy sütőház. – Más rend istálló is vagyon az házhoz, melyben elfér bőségesen 26 ló. Ennek az istállónak az végiben egy felől egy szoba vagyon, a másik végében egy kovácsműhely. – Az kovácsműhely mellett az lovászoknak és kocsisoknak való kicsin szobácska. – Az kapu mellett vagyon egy darabonth-ház. – Kívül az udvarház mellett vagyon egy majorház csűröstül. – Ez udvarházhoz vagyon egy szőlős lugas veteményeskert. – Három felé való nyomásra az udvarházhoz vagyon 125 szántóföld és két kaszáló rét is: az egyiket Kutasnak, az másikat Elsőnek hívják. – Vagyon egy malom az udvarházhoz is, Balase nevű faluban (=Balasér, Bereg m.) az Latorcza vizén. – Két bokor keő rajta, mikor nagy árvíz vagyon, akkor forogh, melyet egyedül bír Surányi Gábor. – Nomina subditorum in Surány: Név szerint felsorolva; számuk 18. – Pusztahelyek Surányban: Név szerint felsorolva; számuk 10.
Azthely (= Asztély, Bereg m.):
Egy colonus. – Puszták ebben a faluban: Név szerint elsorolva 3.
Balaser (Bereg m.):
Colonusok név szerint elsorolva 16. – Puszták e faluban név szerint elsorolva 7.
Papy (Bereg m.):
Colonusok név szerint elsorolva (21). – Puszták Papyba: Név szerint elsorolva 5.
Czarudah (= Csarada, Bereg m.):
Colonusok név szerint elsorolva (31). – Puszták Czarudán: 8. – Ebben a faluban vagyon egy udvarház, csak egy majorház vagyon rajta. – Ehhez vagyon háromféle az falu földein ötven szántóföld; egy darab kaszáló rét: „Czarodai Maat” a neve.
Feyercze (Bereg m.):
Colonusok név szerint elsorolva; számuk (13). – Pusztahelyek név szerint: 2.
Ezeknek a faluknak vagyon tilalmas erdejük is, de ez is közös más nemesemberekkel. – Az Surányban való udvarház az hozzátartozó jószággal egészben Beregh vármegyében vagyon.
Néhai Surányi Gábor hátramaradt javai.
Halmy (Ugocsa m.) – Keökenied (Ugocsa m.) – Babon (Ugocsa m.) – Thamas Várallya (Ugocsa m.) – Thurcz (Ugocsa m.) – Surány (Bereg m.) – Balase(r) (Bereg m.) – Azthely (Bereg m.) – Papy (Bereg m.) – Czarudah (Bereg m.) – Feyercze (Bereg m.)

Tartalomgazda