HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 044.

Dátum 1614. május 19.
Jelleg

3 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti és ennek Kassán 1768. május 17-én kelt hiteles másolata.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal, az eredeti cím felirat nélküli levélforma, amelyet Mathias Feia Szendrő vár provisora készített.
Conscriptio possessionis Gachalk (Gömör m.):
A birtok Gömör megyében fekszik, nyugodt helyen; nincs alávetve a töröknek. – Szomszédos Őfelsége Rososnya nevű birtokával (= Rozlosna, Gömör m.). – Fél jobbágytelek 6 van benne. – Negyed jobbágytelek 5 van benne. – Zsellér 1 – Pusztatelek 3 – Libertinus 2, de megfosztva a szabadságától, hasonló a többi colonushoz. – Censust Szent Györgykor fizetnek, mint a rosonyaiaik, minden féltelkes 6 dénárt, a negyedesek a felét. – Szent Mihály adójaként a féltelkesek 50 dénárt fizetnek, a zabból fél kassai köblöt, a negyedesek mindennek a felét. – Azonkívül két-két féltelkes ad 1–1 tyúkot és szállít 1–1 szekér fát. – Az elmúlt 1613-ik évben kilenced címén befolyt az ősziekből 21 és fél kassai köböl, a tavasziakból 9 kassai köböl és a méhek megváltásából 56 dénár. – Karácsonykor az egyes puszta sessiok után 6 dénárt fizetnek. – Sertéstized címén a féltelkesek 24 dénárt fizetnek, a negyedtelkesek a felét. – Van rajta egy újonnan épült malom, melynek censusaként fizettek az elmúlt évben 2 frt 50 dénárt. – A borkimérésből az elmúlt évben 6 frt folyt be. – Erdei és hegyei jól kiterjedtek, azért a szénégető jobbágyok sok hasznot hajtanak belőlük. – Szolgálatuk olyan, mint a rosonyaiaké. – A majorsági földet az őszi vetés előtt háromszor szántják, amint az Rososnyanál is szokásban van. – Most őszkor elvetettek 170 kassai köblöt. – Ezt a nagy vetésterületet ők maguk aratják, maguk hordják be és maguk cséplik ki. – Rétjei Szendrő várához (Borsod m.) tartoznak; az elmúlt évben 93 öl széna termett rajtuk: ők maguk gondozzák a réteket, ők maguk kaszálják és maguk hordják be Szendrő várába. – A malom gátjait is ők maguk gondozzák a Rosonyaiakkal. – A vár részére egész éven át égetik é szállítják a szenet. – A két szendrői vár részére ők egészítik ki az őrség részére szükséges fát. – A várhoz a többi birtokhoz viszonyítva Gachalk és Rososnya szolgáltatják a legtöbb munkát.
Szendrő vár tartozékai.
(Gömör m.): Gaschalk (Gaczaltó) – Rososnya (Rozlosna)
Említve még mint a vár tartozékai: Kurittyán (Gömör m.) – Ecseg (Gömör m.) – Pelseőcz (Gömör m.) Ardó (Gömör m.) – Abod (Borsod m.)

Tartalomgazda