HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 035.

Dátum 1677. március 21.
Jelleg

2 old., latin, eredeti, és ennek Kassán 1768. május 16-án kelt hiteles másolata

Szöveg

Conscriptio domorum et incolarum, a házak és a lakosok összeírása.
„Extractus” címmel a Szepesi Kamara utasítására Joannes Héczei Nagybánya város juratus notariusa készítette.
Extractus domorum confiscatarum in libera et regia civitate
Nagy Bánya:

1)
Mikolay Boldizsárnak kőháza a pincével együtt
800 frt
2)
Ugyanott Petei Ferencnek a része
600 frt
3)
Az Erdélybe távozó Végh Istvánnak a kőháza a pincével
560 frt
4)
Preczner Bálintnak a kőháza a pincével együtt
600 frt
5)
Az Erdélybe távozó Varday Mihály kőből és fából épült háza
400 frt
6)
Ugyanazon utcában a feleségének a kis háza
200 frt
7)
A Sellyen utcában Sarmasaghi Zsigmondnak „in districti Kőváriensi de Tornácz residenti” fából épült háza
180 frt
8)
Felső Bánya utcában Korda Jánosnak részben fából, részben kőből épült háza
300 frt
9)
A Vár nevezetű utcában főt. Horti István faháza
200 frt
 
Az Őfelsége pénzverő házához hozzávásárolt javak:
 
1)
Szigyártó János háza, fundus civilis
 
2)
Az aranyműves Alberti István háza, fundus civilis
 
3)
Az evangelicus pásztor háza „Domus Pastoris Lutheranorum”, mely a pénzverő házhoz közel terül el
 
4)
A néhai Szabó Gábornak a háza, aki földesura volt a Dobroviczieknek
 

Nagybánya város (Szatmár m.) konfiskált házainak jegyzéke a volt tulajdonosok feltüntetésével.

Tartalomgazda