HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 001.

Dátum 1685. január 13.
Jelleg

3 old. magyar nyelvű latin bekezdéssel és befejezéssel, eredeti és ugyenennek egykorú hiteles másolata.

Szöveg

Inventarium
„Conscriptio simul et Inventatio ...” címmel készült Kassán, valószínűleg a Szepesi Kamara kassai számvevőségén (aláírója Hanvai János).
Conscriptio simul et Inventatio bonorum Stephani Anda confiscatorum.
Találtatott egy középszerű zöld ládában: egy hajszín rasa szoknya előruhával együtt – egy viselt angliai dolmány – egy kilin [szőttes takaró, lásd Czucz.-Fog. Szótár „kilim” c.-nél] – egy sárga kordovány csizma – egy lábravaló, viselt – két darab szappan
Azon láda fiókjában egy tinta-porozó és egy fiókban holmi darab gummi Tentaban való és büdöskő [ez utóbbi áthuzva] – Imádságos könyv és számvetés. – Egy iskátulyában egy pár nyári kesztyű. – Egy csomóban missilis levelek. – Más egy csomóban is missilisek. – Másfélszáz életrűl való quientatiája itt való annonariusnak [Hilyó helység, Abaúj m.]
Az asszony őnagysága commissioja: Hilyai drabant conventiojával együtt. – „Carove Jakabbal ineált conventio” – Különféle kiadások jegyzéke B) betű alatt. – Egy imádságos könyv. – Egy csomó missilis és számadáshoz való levelek: az egyik csomó a hilyai jószágra, a másik az 1680-ik esztendőbeli somogyi tisztartóságról. [Somodi helység, Abaúj m.] – Egy csomóban holmi quientatiák. – Vincelléreknek és kocsmárosoknak szóló instructio és más Consignatio ugyan szőlő munkakor lett Introitusrúl s' erogatiokrul. – Missilisek és 1 diárium C) betű alatt. – Missilisek, egyéb levelek és contractusok. D) betű alatt. – Második csomóban hasonlók az 1681-ik esztendőről. – A hilyai jószágnak inventariuma, és egyéb consignation E) beűt alatt. – Holmi conscriptiok és egy inventarium az hilyai kastélyban lévő jókról.
„Második kalmar szegletes ládájában”: Egy darab vörös kordovány. – Egy pár feyer ruha. – Egy darab lengyel patyolat, egy lepedőre való része. – Egy sárga karmasin csizma, sarkantyúra és egy sárga papucs „sarka papocs”. – Egy keszkenő sebbe való és egy ferji [sic! A másolatban fejér] háló süveg. – Egy csomóban holmi missilis és egyéb levelek. – Egy vörös angliai nyestes süveg. – Egy új hajszín angliai dolmány. – Egy angliai karmasin színű nadrág. – Egy hajszín rása mente, báránybéléssel bélelt. – Egy darab fejér vászon – Egy ágyra való lepedő. – Egy abrosz. – ... egy tarka rongyos kecse [köpeny, palást, lásd: Czucz.-Fog.] – Két falra való papíros címer. – Egy darab vörös posztó. – Pethőné asszonyom háznál ott való német gazdánál egy fejér tésztás ládácskában missilis levelek. – Vagyon egy olvasó. – Ugyanazon gazdánál egy hosszú puska.
Anda István konfiskált javai.
A helynév megadása nélkül, de mivel a szövegben előfordul többször is Hilya helynév ezt az (Abaúj m.)-i Hilyo helységgel azonosítottuk és a másik Somogy formában előforduló helynevet pedig Somodi Abaúj megyei faluval.

Tartalomgazda