HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 022.

Dátum 1698. január 30.
Jelleg

13. old. latin eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Borcziczky János készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, kuriális fundus tartozékai, szőlők.
Szud:
nemesi fundus, „per modum curiae ex media coloniali” – hozzátartozó szántók 3 forgóban, vetéskapacitás – rétek szénahozama – szőlők nagysága – jobbágy-sessiók, jobbágyok és zsellérek név szerint, fiúgyermekek, állatállomány: készpénzadósság az állatok után, a sessiókat a kurialis földekből csinálták az előző birtokosok
Hont és Zólyom megyei birtokok amelyek néhai Domaniky Pál után, a kincstárra szállottak.
Szud (Hont m.) – Pir (Hont m.) – Dalmad (Hont m.) – Domanik (Zólyom m.) – Rakócz (Zólyom m.)

Tartalomgazda