HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 020.

Dátum 1733. december 8.
Jelleg

3 old. latin eredeti.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Csani Ferenc készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfundualia, szőlők, úrbéres szolgáltatások.
Monostor:
lakosok név szerint, sessiók, (egy kenyéren élő) testvérek, fiúgyermekek; állatállomány: igás ökrök, tehenek, juh és kecske, sertés; vetések irtásföldeken (kila mértékben; teljes sessióhoz tartozik: öt holdnyi őszi és öt holdnyi tavaszi vetés, „iugerum unum recipit duas kilas Possonienses” – deserta nincs – földesúri kaszálók szénahozama – évi készpénz census – allódiális munkák a tótfalusi földesúri allódiumban: szántás, „pro una calcatura” öt vagy hat ekével, olykor egy nap alatt elvégzik – évente háromszor szántanak – az aratást béresaratók végzik, de a hordást a monostoriak – szőlőművelés Tótfalun, kb. nyolc kapást igényel, szüretelés – a határ tágas, de homosok a talaj – kevés a legelő, a helyi szükségletet is alig fedezi – „coloni haereditarii”, de szabad költözési jogúnak tartják magukat – a szőlőhegy terméshozama, fel akarnak hagyni a szőlőműveléssel, mert gyakori a fagykár – halászatból 1/4 rész az uraságé, „piscationi apta littora seu Tanya vel Morotva habet tria”
Tótfalu:
urasági allódium, a monostoriak művelik – földesúri szőlők, szintén a monostoriak művelik, (bővebben lásd Monostornál)
Bogárfalu:
a dunaparti serfőzőház leírása, lóistálló 30 lónak, szekérszín – pince, kapacitása – szántók és kaszálók a serfőzőház mellett – a serfőzőház és tartozékainak árendája
Plocslegar-hagyatékból Sailer József kapta meg, de továbbadta Revisnyei Reviczky Ferencnek:
(Pest m.): Monostor (Szigetmonostor) – Tóthfalu (ma Tahitótfalu) – Bogárfalu

Tartalomgazda