HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 018.

Dátum 1671
Jelleg

2 old. latin egyszerű másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: kúria szőlőkkel, allódium puszta és lakott telkek.
Tokaj:
nemesi kúria – szőlők terméshozama
Eszlár:
sessiósok, taxások, deserták – földesúri allódium, ehhez tartozó szántók vetéskapacitása
Csobaj:
nemesi kúria fából – 1 egész sessión 3 taxás, 1 szabados
Kubinyi László konfiskált javai.
Tokaj (Zemplén m.) – Eszlár (Szabolcs m.) – Lök (Szabolcs m.)
Veres Mátyás konfiskált portiói.
Tokaj (Zemplén m.) – Tállya (Zemplén m.) – Keresztur (Zemplén m.) – Csobaj (Szabolcs m.) – Eszlár (Szabolcs m.) – Lök (Szabolcs m.)

Tartalomgazda