HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 016.

Dátum 18. század eleje
Jelleg

9 old. latin másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Extractus Conscriptionis” Összeírás: 86 : 15 kivonata.
Adatfelsorolás azonos az UC 86:15-tel
Somoskő vára és birtokai, fiskális birtok.
(Nógrád m.): Somoskő vár és váraljai allódium – Somos Ujfalu – Boglyás alya – Czered – Baraton – Hidegkut – O Bast

Tartalomgazda