HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 013.

Dátum 1670. december 29.
Jelleg

12 old. latin. 1702. november 9-i másolat.
Készítette: Zbisbo György kamarai tanácsos és számvevő.
A másolat megerősítése: 1738. október 31-én

Szöveg

„Urbarium” Összeírás: allódiális javak, subditusok és úrbéres szolgáltatásaik.
Liptóújvár:
vár alatti allódium gazdasági épületekkel, kertekkel – szántók három forgóban, vetéskapacitásuk – irtásföldek, zabvetés – lenvetések – kaszálók szénahozama – kaszálónak alkalmas irtások – malom és serfőző – vári boltok – fűrészmalom, a várat is ellátja, a molnár évi készpénz árendája – sertéshízlalás – a molnár mesterségével is szolgál a vár körül
Dobalow:
lakott és lakatlan jobbágy-sessiók, zsellérszállások – szabadosok – évi készpénz census, – konyhaszolgáltatás kívánság szerint, – közös ajándék: Húsvétra bárány, – irtások után termény tized, – bárány tized, – robot kívánság szerint, – serfőzéshez fát és segítőket adnak, – hídkarbantartás, – őrségállítás a vár számára, – borszállítás „ex castello Ludan”, – só, vas, és más egyebek szállítása a várnak, – kötelesek meghatározott áron sót és sajtot átvenni a vártól „tenentur caseum pressum et salem ex arce pro limitato pretio accipere” – a hegyi legelőkért készpénz árendát fizetnek
Hibae város:
szolgáltatásokat évi négy részletben készpénz censussal váltják meg – régebben borszállítás „ex Terling” – tűzifa-szállítás, „lignorum Betulinorum pro usu culinae” (nyírfa) – a vár kaszálóit kaszálni és gyűjteni – legeltetését zabszolgáltatás – meghatározott várföldek megművelése, bevetése, learatása és a behordás – bárány tizedek – konyhaajándékok: tyúk, liba, tojás, borjú – a vár számára építőanyag-szállítás „lapides, cementum et ligna” – hajdúk („botosispánok”) állítása a vár számára „satrapas” – háború esetén emberi és anyagi segítségnyújtás a várnak – segítkezés a majorság építkezésénél – az erdei legelők használatáért császármadár – „a tuguriis” juhaklok után , készpénz census
Vichodna:
közös ajándékok: császármadár, nyúl, kacsa, kappan, tyúk, malac, tojás, bárány – hegyi legelőkért: zab, sajt vagy juhtúró, „a singulis tuguriis caseum unum vel medium corum burendae” – minden sessiótól heveder a nyereghez gyapjúból – a fűrészmalom számára fenyőtörzsek – az utak őrzése, rablók elfogása – juh nyírás, posztó szövés az allódium gyapjújából – juhaklok építése – tűzifa-szállítás – levélhordás – kása, árpa, vas és só szállítása a vár számára, „suis expensis ex Scepusio, Eperiessino” – a zsellérek fogoly szállításakor „tententur strapam tertium subministrare” – hegyi legelők használatáért: nyestprém, császármadár – a tilos erdők és halászóvizek őrei „gauzapia” (szűröket) a vártól kapnak – a vár allódiumának sajttermékeit árusításra át kell venniök, „caseum pressum ex arce”
Teplicza:
a szolgáltatások készpénzmegváltása, császármadár, nyestprém, szárított hal, – juh tizedek
Plostin et Illanou:
őszi vetéshez búzát és rozsot, tavaszi vetéshez árpát és zabot kell adniok – „Mola libera” csak hízlalással és mesterséggel adózik utána a molnár – a vár számára adott őrök ruhát és élelmet a vártól kapnak – földesúri allódium hozzátartozó szántók 3 forgóban
Verbicza:
ősziekből „a singulis quindecim capetiis unam” – „hordei puri capetias Nr. 90” (meghatározott mennyiség) – tutajok készítése és tutajosok állítása közösen a többi helységekkel – legeltetésért tiszta búzából vetőmagot adnak – tilos erdők és halászóvizek, halászok „juxta conventionem” adóznak
Királ Lehota:
a vági fűrészmalmok látják el deszkával Illava és Liptóújvár várát
Liptóújvár és tartozékai.
(Liptó m.): Lypto Újvár – Dobalov – Hibae – Hibicza – Vichodna – Tepliczka – Kokava – Plostin – Illanou – Verbicza – Kiral Lehota

Tartalomgazda