HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 008.

Dátum 1742. április 5.
Jelleg

4 old. magyar, eredeti.

Szöveg

„Inventarium”, melyet Pest vármegye officiálisai Muslay Gábor és Kostyán Mihály foglaltak írásba. Összeírás: urasági ház és allódium részletes leltára: berendezés, edények, élelem, gazdasági eszközök.
Monostor:
urasági ház leltára: bútorok, edények, gazdasági felszerelés, stb.: rokka, szita, sodrófa, „nagy füstölő ovet vas edén”, „kisdet füstölő”, „asztalra való szalma tányér”, uborkának való hordó, túrónak való faedény, vizes korsó, olajnak üveg, vajnak bödön, tejnek teknő és kanna, szánkó, saroglyás postakocsi, abroncs, patkó, hitónba való vasalatlan kerék, vasas első kerék – az urasági ház leltára: üveg gyertyatartó, „fa umbraculum”, „kisdet fujocska”, „közönséges ződ stofos palack”, „közönséges lábas pohár”, „fertal fazék labosokkal együtt”, „butelia üveg”, „rosolis eővegecske”, fenyőfából készült bútorok, asztal, konyhaalmarium, karszék, „deszkáspócok”, új-keresztény (anabaptista) fazekas munkák: gyümölcsöstál, „csukoladihoz való fincsa”, cserép csésze, csésze gyümölcsnek, – őszi vetések készpénz értéke, – terménykészlet: búza, árpa, zab, széna, – a felsorolt termények eladási ára, – egy eladott üsző ára (14 fl.) – tönkrement széna „semmire való és merő ganaj”
Grasalkovich Antal javai.
(Pest m.): Monostor (Szigetmonostor) – Tótfalu (Tahitótfalu)

Tartalomgazda