HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 115.

Dátum 1693. november 4.
Jelleg

11 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Szalay Zsigmond készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Conscriptio Bonorum Kemenyiano-Lonyaiensium.
Vásáros Namény:
Kőből épült, de romlott állapotban lévő kastély, két pincével és néhány szintén romlott állapotban lévő fa épülettel. A lerombolt majorház helye, abban egy csűr. A kastély mellett két kert, kerítés nélkül, nevük Medgyes-kert. Azonkívül két gyümölcsös kert, jó terméskor 20 szekér gyümölcsöt hoznak. A kastély vidékén egy rét, mely 20 szekér szénát hoz. – Halastava közös másokkal. Malomhelyét a Tisza folyón Horváth János tartja elfoglalva. A Tisza folyón lévő vámnak a harmadrésze, de az is megszűnt, miután a generális a hajókat Tokajba küldette. – Szántói 3 calcaturában 150 kassai köböl elvetésére elegendők; ezekből ezideig a búzából és a rozsból 35 kassai köblöt vetettek el. Ugyanakkor a ilyki kerületben 10 kassai köblöt vetettek el. Makkos erdeje, melynek a neve Janok-szegh, kb. 200 disznó legeltetésére elegendő. A vermekben elraktározva ennyi gabona áll: búza 60 kassai köböl, rozs 10 kassai köböl, zab 10 kassai köböl. Széna 10 orgiával összegyűjtve. Méhkas 8. A babból 2/4 köböl. – A colonusok név szerint elsorolva, számuk 16; adva fiaik, ökreik, lovaik, teheneik és disznaik száma; jelezve a telkek nagysága: mind féltelkesek.
Adony:
Egy fél puszta jobbágytelek.
Deda:
1 féltelkes jobbágy. 3 puszta féltelek. Szántói 2 calcaturában 8 kassai köböl elvetésére.
Ugornya:
1 puszta félteleknek a fele, a másik fele a Csákyaké.
Atthya:
Nagy Fábrián kapta Kemény fejedelemtől. 3 féltelkes jobbágy. Két puszta féltelek. Robotolnak a földesúr kívánsága szerint.
Nagy Varsány:
Két féltelkes jobbágy. Robotolnak, de adót nem fizetnek.
Kopocz Apátai:
Egy puszta fél jobbágytelek.
Illyk:
2 féltelkes jobbágy.
Kaszony:
Fából való nemesi curia, négy fűthető szobával; kőből épült pincével, de boltozata nem kőből való. A nemesi curia mellett majorháznak való hely, kerítéssel övezve; benne fából való majorház; a szomszédságában csűr. – Kertje az ablakok felőli részen; gyümölcsös kert, melynek egyik részében szőlő, mely jó terméskor kb. 4 hordó bort ad. A curiához tartozó szántók 3 calcaturában 55 kassai köböl elvetésére elegendők; ebből jelenleg 17 köböl van elvetve a búzából és a rozsból. Egy rét, mely 12 szekér szénát hoz. – Az ezen curiához tartozó szőlők a kászonyi szőlőhegyen, szabadok: 1) Szarczi szőlő; jó terméskor 6 hordó bort hoz. 2) A Veres Mal nevezetű szőlő 4 hordó bort terem, 3) a Nagy Szőlő, nagy részében elpusztítva, 3 hordó bort hoz, 4) a Biki szőlő elhagyatva. A sennyei szőlőhegyen szabad szőlő Silla szőlő néven, 18 hordó bort terem. Két makkos erdeje, mely másokkal közös, 300 disznóra elegendő. – A jobbágyok név szerint elsorolva, számuk 8. Adva a fiúk, ökrök, lovak, tehenek, disznók száma és a telek nagysága. Puszta fél jobbágytelek 2. Puszta negyed jobbágytelek szintén 2. Mivel adót nem fizetnek, kötelesek a Barcz-i szőlő felét teljes egészében megművelni. A sertések után fizetik az úgynevezett pázsitpénzt vagy pázsittizedet, a tizen alóli disznók után 14 dénárt. – A különböző szőlőhegyekből befolyó borkilenced nagysága ismeretlen, de kb. 15 köböl folyik be, egyenként 60 iccével. Elvermelve a mixtumokból kb. 20 köböl. A gazdasági borból befolyt 14 és 1/2 hordó. A kilencedből 3 hordól. A Lőré-nek nevezett borból 6 hordó. A jegyzékbe nem voltak felvéve 1 borsajtó 4 káddal, az ötödik összerombolva. A szénából 4 öl termett.
Zakany (Zákony):
1 puszta egésztelek. 1 puszta féltelek. A szárazvámból a fele, évenként kb. 12 Ft.
Som:
Jobbágyok név szerint elsorolva, számuk 10; jelezve a fiúk, ökrök, lovak, tehenek, disznók száma és a sessiók nagysága. Egy puszta egésztelek. Robotjuk a földesúr intézkedése szerint. Censusként az egész- és féltelkesek 50 dénárt fizetnek, a negyedtelkesek 24 dénárt. Éppígy a zabból az egész- és féltelkesek egy kassai köblöt, a negyedtelkesek egy negyedet.
Rafaiano Újfalu:
Jobbágyok név szerint elsorolva, számuk 6; jelölve a fiúk, ökrök, lovak, tehenek, disznók száma és a telek nagysága. Puszta fél jobbágytelek 3. Robotjuk és évi adójuk mint Sennyén.
Sernye:
Jobbágyok név szerint elsorolva, számuk 6; jelezve a fiúk, ökrök, tehenek, lovak, disznók száma és a telek nagysága. Puszta fél jobbágytelek 2. Munka és adó, mint előbb. A Sernye vizén 1 újonnan építet malom, hozadékát még nem lehetett megállapítani.
Hettyén:
1 jobbágy névvel.
Ronkán:
Gergely mint kádár köteles évenként 40 hordót elkészíteni, semmi más kötelezettsége nincsen, féltelkes. 1 puszta féltelek.
Csarada:
Egy fél pusztatelek.
Bene:
Egy fél pusztatelek.
Cserfalva:
Egy fél pusztatelek.
Bürka:
Jobbágyok név szerint, számuk 9; jelezve a fiúk, ökrök, lovak, tehenek, disznók száma és a telek nagysága. Gyalogmunkát végeznek évenként 24 napon át, a kilencedik ember csak 12 napon át. (Közös a Csákyakkal.) – Termésükből a kilenced és a tized az uraságot illeti. Van egy Sziget nevű makkos erdejük; fele a Csáky grófot illeti; 200 disznóra elegendő.
Kemény János és Lónyai Anna-féle javak.
(Bereg m.): Vásáros Namény – Adony – Deda – Ugornya – Atthya – Kaszony – Zakany – Som – Rafaiano Újfalu – Sernye – Hettyén – Ronkán – Csarada – Bene – Cserfalva – Bürka
(Szabolcs m.): Nagy Varsány – Kopocz Apáti
(Szatmár m.): Illyk

Tartalomgazda