HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 090.

Dátum 1728. szeptember 23.
Jelleg

11 oldal latin, egyszerű másolat, 2 pld.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a Szepesi Kamara számvevősége készített 1713-as összeírás alapján. Becslés: lakott telkek és úrbéres bevételeik, allódiális szántó, rét, szőlők stb. becsértéke.
Szatmár:
Városi fundus. Szőlők a város határában.
Vetés:
Nemesi kúria, hozzátartozó szántók 2 forgóban, vetéskapacitásuk; rétek szénahozama. Lakatlan nemesi fundusok, lakott és lakatlan sessiók. Karácsonyi tyúkajándék. Sertéstizedek.
Mucsaj:
Szabad szőlők, terméshozamuk, 1/3 rész a jövedelemből megmunkálásra leszámítva; bortizedek.
Fekete Falu:
Méh és pázsitdisznó után tized. Ajándékok: tyúk, vaj, aszalt szilva. Mogyoró-szolgáltatást készpénzzel váltják meg.
Tartócz:
Ajándékok között méz.
Oláh Kékés:
Vízimalom után kukoricajövedelem.
Nagy Kolcs:
Erdők, makkoltatási kapacitása, makk-sertések után tizedek.
Kökényesdy Ferenc és fia, László javai.
(Szatmár m.): Szatmár lib. reg. civitas – Vetés – Gyülvész – Csenger oppidum – Sályi – Győrtelek – Csenger Újfalu – Mucsaj – Beregszász oppidum (Bereg m.) – Barabás (Bereg m.) – Sikarló – Fekete Falu – Kányaháza – Tartocz – Újfalu – Felső Falu – Raxa – Bujánháza – Ola Kékes – Bartfalu praedium – Busák – Tőkés – Nagy Kolcs – Kis Kolcs

Tartalomgazda