HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 088.

Dátum 1728. január 9.
Jelleg

3 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara szepesi számvevősége készített 1727-es összeírás alapján. Becslés: lakott és puszta telkek, malom, szőlők becsértéke.
Szikszó:
Lakott sessiók, deserták. Malomjövedelem, vásárjövedelem, kocsmajövedelem. Hegyvám, borkilenced. Vámjövedelem. Kaszálók haszna. Szőlők: Pap Tamás, Hosszu Nyirő, Sajtos, Nyalaby, Felhabor.
Szikszósziget:
Kaszálók.
Makrancz:
Évi árenda.
Orlay-féle konfiskált javak.
(Abaúj m.): Szikszó oppidum – Szikszó Szigeth praedium
(Zemplén m.): Makrancz

Tartalomgazda