HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 087.

Dátum 1728. február 12.
Jelleg

3 oldal latin eredeti és Becslés.

Szöveg

"Extractus Conscriptionis", melyet Boskovics György készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, postfunduália.
Felsorolt portiók. Lakott és lakatlan sessiók. Ajándékok a földesúrnak vagy készpénz megváltás császármadár, őz és sertéshízlalás után. Jövedelem makkoltatásból. Kocsmajövedelem. Terménytizedek. Lakosok név szerint, sessiók, fiúgyermekek. Ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. – Szántók 3 forgóban, közepes termékenység, trágyázás szükséges. A sessiókhoz tartozó szántók, vetéskapacitás. Rétek szénahozama. A régi urbárium szerint egy heti kaszálásra és aratásra voltak kötelezve. A mostani földesúr tetszés szerinti időre veszi őket igénybe kaszáláskor és aratáskor. Robotmegváltás készpénzzel. Sessiókhoz tartozó földek után hetedeket, irtások és a praedium után kilencedeket adnak.
Rákóczi-féle birtokrészek, "Bona Rakocziano-haereditaria Serkiensia".
(Nógrád m.): Kis Terenye – Utas Terenye – Kalapat praedium

Tartalomgazda