HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 085.

Dátum 1726. január 30.
Jelleg

8 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Potoczky Kristóf szepesi kamarai officiális készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, postfundualia, allódiális javak.
Buzita:
Lakosok név szerint, "haereditarius"-ok és "advena"-k, fiúgyermekek. Sessiók, szántók 3 forgóban, rétek szénahozama. Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh és kecske, sertések, méhek. Ínséges években termény fejében elzálogosított jobbágysessio. Elvadult gazdátlan sessio. Kuriális szántó zsellér használatában. Hetente 2 napi igás- vagy gyalogrobot, robot "saját kenyéren", ezen kívül semmi más szolgáltatást, még tizedeket sem adtak. – A fundus kuriális sövénnyel kerítve "partim ex longioribus lignis, partim ex virgultis confectis". Földesúri szálláshely. Mellette szekérállás és juhakol. Béresek és zsellérek kunyhói "casae rusticani opere extructae". Tehénistálló. Serfőzőház fából, zsindellyel fedve, berendezés. Lóistálló. "Élésház"-ban 6 db. terménytartó hordó "per formam Göncziensium facta". Szilváskertek aszalóval. Csűröskert, olyan tágas csűrrel, hogy két csoportban is lehet benne csépelni. – Allódiális szántóföldek 3 forgóban, vetéskapacitásuk, tiszta és abajdócz búzából. Allódiális kaszálók szénahozama "currus foeni aestivalis N 29". Makktermő tölgyfa- illetve cserfaerdők "sylva glandifera quercina aut rectius roborea", makkoltatási kapacitása; helybeliek nem adnak tizedet, hanem sertésenként 24 den.-t; extraneusok vagy tizedet adnak vagy megegyezés szerinti váltságot fizetnek. A föld gyakori trágyázást és az ősziek alá háromszori szántást igényel. A szomszéd helység (Lácza) lakói kincstári földeket bérelnek szántás ellenében. Kipusztult szőlők. Megmaradt szénaállomány.
Kánás:
A kiöntésektől tönkretett földeket a láczaiak tized fejében bérlik.
Szemere:
Erdő, épületfának jó, haszna: "titulo decimae laridum", "Fél oldal szalonna".
Utód nélkül meghalt Bika Zsuzsanna, Bika Ádám és Keczer Zsuzsanna leánya hátrahagyott portiói.
(Abaúj m.): Buzita – Buzita Lyuba praedium – Kánas praedium – Hidas Némethi – Szemere – Lácza helység lakói, mint árendások

Tartalomgazda