HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 083.

Dátum 1727. július 15.
Jelleg

6 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Röck János szepesi kamarai officiális készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatásaik.
Esztár:
Lakosok név szerint, sessiósok, fiúgyermekek és egy kenyéren élő testvérek. Állatállomány: ló, tehén, juh és kecske, sertések. Rétek szénahozama, szántók vetéskapacitása. Méhkasok. Taxát fizető nemes jobbágysessión. Nemesi kúria, náddal fedve. Katonai szálláshely, sessión telepítve.
A földesúr számára igénybe vett sessiók. Földesúri allódiális földek vetéskapacitása; földesúri allódiális rétek szénahozama. Halászat a patakban, csukák "et alii parvi pisces". Kocsmáltatás rendje és jövedelme. A földesúr és jobbágyok közös malma, jövedelem elosztás: molnáré és a malominspectoré a negyedrész, a megmaradt 30 Cub. terményből 10 Cub. a falué, 20 Cub. a földesúré. Taxás alattvalók, szabad költözködési joggal. "Servitores Dominales": földesúri kocsmáros, gulyás, béres.
12 nap évenkénti igás- vagy gyalogrobot. Terménykilencedek: gabona, árpa, zab, lencse, kukorica, kender; méhtized, tíz alatt megváltás. Pázsitpénz. Sertéstized megváltás; juhtized, tíz alatt készpénz megváltás. Erdő, "pro sola Domesticorum Instrumentorum necessitate reservantur". Tágas, sík határ, a sessiókhoz használt földeket és réteket a földesúr tudtával teljesítőképesség szerint növelhetik 2–3-4 köbölre, illetve 2–3-4 szekérnyire.
Zolomy, majd Boldvay, és most "partim iure pignoris, partim titulo arendae" idősb. Komáromy György használatában, Bihar megye: Esztár.

Tartalomgazda