HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 079.

Dátum 1724. március 15.
Jelleg

6 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Extractus Aestimationis", melyet Ternyey János készített. Becslés: telkek száma, puszta telek, kuriális telek, postfundualia, allódiális és úrbéres bevétel becsértéke.
Nagy Ecsed város:
Kocsma és mészárszék árenda. Földesúri rétek szénahozama. Deserták becsértéke.
Matocz:
Robotmegváltás készpénzzel. Zsellércensus közösen készpénzben. Terménytizedek készpénz értéke gabonából és zabból. Kereszténypénz. Sertés- és méhtized megváltás. Révjövedelem a Szamoson. Malomjövedelem.
Gyulay:
Báránytizedek készpénz értéke. Földesúri allódiális szántók három forgóban vetéskapacitás. Erdők makkoltatási kapacitása.
Geberjén:
A földesúri kúritá elvitte a víz. Kertjének szénahozama, almatermése "ad saccos Nr. 15.", aszaltszilva-hozam készpénz értéke. Közös tyúkszolgáltatás. Kereszténypénzen kívül "pecunia messoria"-t (aratópénzt) is adnak. Külön pázsitpénz.
Pócs:
Mind a jobbágyok, mind a zsellérek évi taxát fizetnek.
Ecsedi uradalom tartozékai.
(Szabolcs, Szatmár m.): Nagy Ecsed oppidum – Matocz – Gyulay – Geberjen – Pócs – Kis Ecsed – Fábiánháza

Tartalomgazda