HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 078.

Dátum 1723. augusztus 30.
Jelleg

4 oldal latin eredeti.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Ternyey János készített. Becslés: lakott és puszta telkek száma, regáliák becsértéke.
Farkasaszó:
Elosztás a felsorolt társtulajdonosok között. Lakott és lakatlan sessiók készpénz értéke. Kocsma- és vámjövedelem. Malomjövedelem: készpénz árenda, kétszeres és kukorica. Lakott és lakatlan zsellérszállások. Erdők makkoltatási kapacitása. Jövedelem a pázsit-disznók után "de cespite vulgo Pasét redimunt suos porcos singulum den. 4.".
Fiskális, majd Kállai birtok.
(Szatmár m.): Farkasaszszo. Jövőben társbirtokosok között lesz felosztva: Kállay Ferenc és János, Perényi János, özv. Turóczyné, Besserményi Sámuel

Tartalomgazda