HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 076.

Dátum 1718. január 11.
Jelleg

3 oldal latin, egyszerű másolat és Aestimatio, 1718. január 18.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Károlyi Sándor eperjesi harmincados készített. Összeírás: kúria, gazdasági épületek, szerszámok, vetés stb.
Nagy Ruszka:
"Fundi colonicales". Kúria leírása és leltára; szalmafedeles. Gazdasági szerszámok: fejszék, eke, láncok, szekérkerekek. Gazdasági épületek: istállók szalmával fedve, csűr, cséplésre alkalmas, szérüskert kerítve. Szántók három forgóban, vetéskapacitás. Rétek szénahozama. A szántók nagyon szét vannak darabolva és részben műveletlenek. Téli vetések 10 Cub rozs.
Tomchich Ádám-féle fiskális javak.
(Zemplén m.): Nagy Ruszka

Tartalomgazda