HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 065.

Dátum 1719. december 13.
Jelleg

4 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara szepesi számvevősége készített korábbi összeírás alapján. Becslés: telkek és úrbéres szolgáltatásaik, allódiális szántó, rét, szőlő, úrbéres és egyéb földesúri bevételek becsértéke.
Diószegh vár és város:
Városi sessiók. Zsellérek, szabad költözködési joggal "deposito Terragio fl. 1 den. 80." Évi 12 napi igásrobotra köteles 171 lakos, összesen 480 ökörrel, 6 ökröt számítva egy ekéhez, ez 960 napi szántást jelent. Igás állat nélküliek is évi 12 nap gyalogrobotot adnak. A város évi közös taxája fl. 1200. A várkastély becslése. Földesúri kuriális szántók három forgóban, vetéskapacitásuk; rétek évi szénahozama. – Földesúri allódiális szőlők várható terméshozama, "in statu mediocri" 1/3 rész a megművelésre leszámítva. Terménykilencedek gabonából "hordei mixti", dohányból. – Kocsma- és mészárszék-jövedelem, vámjövedelem, malomjövedelem, üzletek árendái. Vásárjövedelem, "ex redemptione porcorum, agnellorum et apum proveniunt fl. 98." (állat-dézsmák megváltása készpénzzel).
Diószeg castrum tartozékai.
(Bihar m.): Diószeg – Edgyed praedium

Tartalomgazda