HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 005 / b.

Dátum 1755. április 14.
Jelleg

14 old. latin egyszerű másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfundualia, irtás.
Nagy-Maros oppidum:
Jobbágy-névsor. – Vallás. – Telek-nagyság. – Professio; vietor, faber, sutor, textor, sartor, stb. – Fiuk és leányok, életkorral. – Paraszti állatállomány: ökör, tinó, tehén, borjú, ló, öszvér, kecske, sertés, méhkas. – Telki szántó, pozsonyi mérőben. – Irtvány-szántó, pozsonyi mérőben. – Irtvány-szántó, pozsonyi mérőben. – Szőlő, kapásban és urnában. – Telki rét, szekér szénában. – Telki kert, munkanapban. – Census dominalis.
Visegrádi kamarai uradalom.
(Hont m.): Maros oppidum

Tartalomgazda