HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 018 / a.

Dátum 1586. április 24.
Jelleg

12 old. latin egyszerű másolat.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: aranyból ékszerek, nyomda felszerelésével, bor, gabona.
Nagyszombat:
Ezüst, részben aranyozott asztali felszerelés, nemesfém kereszt, doboz, stb. Püspöki mitrára való vésett gemma. – 3 aranylemez, 28 dukát súlyban. – 2 aranyozott ezüstérem. – Aranylemez 3 dukát súlyban. – 200 magyar dukát. – 17 ókori ezüstpénz. – 7 aranygyűrű; 3 zafírral, 1–1 kristállyal, ill. topázzal. – Aranyozott ezüst feszület. – Kis aranykereszt 18 dukát súlyban. – Magyar érmékben 344 fl. – Török szőnyegek, történelmi tárgyú faliszőnyeg (aulea), nyestprém ruha, stb. A püspök ruhatárának részletes leírása. – Egy ladula, a püspökségre vonatkozó oklevelekkel. – Typographia cum suis necessariis instrumentis. – Színes hintó, 11 szekeres ló. – Konyha és sütőház; felszerelés. – Készletek: kősó, db., ecet, akóban, bor, akóban, búza, nagyszombati mérőben. – A városi curia épülete. – A városfalakon kívül földesúri csűr és kert. – Az említett curiában; felszerelési és berendezési tárgyak, gyertyatartók, asztalok, székek, kocsik, fuvarozásra való szekerek, ölfa, stb. – Földesúri szőlő a rosari promontóriumon.
Néhai Telegdy Mihály pécsi püspök, királyi consiliarius javai.
(Pozsony m.): Thirnawia (Nagyszombat)

Tartalomgazda