HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 017 / p.

Dátum 1587–1596
Szöveg

Consignatio diversarum rerum ...
Nyitra vára:
A püspöki palota berendezéséről, valamint a vár fegyverzetéről 1587-ben felvett leltárnak – (lásd az 1587. VIII. 1-i keltű, UC 77 : 17/g jelzetű iratot!) – és az 1596-ban eszközölt összeírásnak egybevetéséről készült hiányjegyzék.
Nyitrai uradalom.
(Nyitra m.): Nitra arx

Tartalomgazda