HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 017 / m.

Dátum 1587 után
Jelleg

8 old. latin egyszerű másolat, 2 pld. évszám az iratban

Szöveg

„Consignatio” Összeírás: gazdasági felszerelés, gabona, borkészlet.
Consignatio rerum ac supellectilium, frugum itemque vinorum ...
Kimutatás azokról a katonai és gazdasági felszerelési tárgyakról, valamint gabona és borkészletekről, amelyek az 1582. évi leltárból még hiányoznak, de az 1587. éviben már szerepelnek.
Lásd az 1582. március 15-i és március 27-i keltű (UC 77 : 17 (g) és UC 77 : 17 (h) jelzetű), valamint az 1587. augusztus. 1-i (UC 77 : 17 (a) jelzetű) inventariumokat!
Nyitrai uradalom, nyitrai püspökség javai.
(Nyitra m.): Nittria arx

Tartalomgazda