HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 017 / k.

Dátum 1596. november 22.
Jelleg

18 old. latin egyszerű másolat + Summarius extractus 1596. november 22.

Szöveg

„Inventarium” Összeírás: a vár és allódiumának leltára.
Inwentarium rerum mobilium et clenodiarum arcis Nittriensis.
Nyitra vára:
A püspöki palota különböző helyiségeinek berendezése.
Inwentarium armamentarii: Tormosi bástya; 3 sugárágyú. – Kerek bástya; 2 sugárágyú és 1 kis sugárágyú. – Monosz bástya; 3 sugárágyú. – Külső vár; 1 sugárágyú, 14 szakállas puska, zászlók, lámpás. A szentély mellett pincében: lőporkészlet, hordóban. – Különböző méretű lövedékek, hordóban. Többféle tűzkerék, robbanó bomba, ólom- és szurokkészlet, golyóöntő formák, mérleg rézsúlyokkal. – Szeles bástya; 11 szakállas, 65 kézi puska, 2 tűzvető szerkezet, lőpor- és salétromkészlet, hordóban, puskaporos palackok. – In propugnaculo superiori; 4 szakállas puska, 5 alabárd. – Belső kapu; 5 szakállas puska. – Külső várárok; lőporkészlet, hordóban. – Kisvárbeli bástya; 5 szakállas puska, lőporkészlet, hordóban. Ugyanitt; só, vaskarók, vasékek, kapák, ásók, stb. – Városkapu padlásán; salétromkészlet, mázsában.
Consignatio frumenti: A püspöki palota padlásán búza és rozskészlet, nagyszombati mérőben. – A vár padlásán gabonakészlet, nagyszombati mérőben: búza, kevert, ocsú, rozs, árpa, tatárka. – Lisztkészlet ugyancsak nagyszombati mérőben: köles, rostált búza, búza, rozs. – Élésház; köleskása, mérőben. – Malom; búza és lisztkészlet, mérőben (12,5 + 48). Üres lisztes ládák és hordók. – Serfőzőház; felszerelés. – Kerti nyári lak; rézüst, kád, stb. – Allódium, állatállomány: hízósertés, fejőstehén, egy éves borjú, lúd. – Földesúri szénakazal, ölben. – Uradalmi borkészlet, hordóban és akóban. Két pince. – Domus dispensatoris; kősó-, sajt- és borsókészlet, az utóbbi nagyszombati mérőben. Különféle katonai felszerelési tárgyak; sisak, mellvért, stb. – Domus pistoria; felszerelés. – A várban 1 szarvast, 2 dámvadat és 8 pávát tartanak. – Konyha; nyársak, rost, mozsár, kés, a pincében sózott paraj, hordóban, nagy rézüst. – Püspöki istálló, állatállomány: szekeres ló, nyerges ló, szamár, öszvér.
Királyi:
Allódiális állatállomány: sertés, tehén, idei borjú, két éves tinó, három éves tinó, ökör, bikaborjú. – Létra, asztal, téglakészlet, db.
Mocsonok:
Földesúri szénakészlet, asztagban és ölben.
Radosnya:
Urasági és majorház; az egyes helyiségek berendezése. Három kisebb szobában gabonakészlet, nagyszombati mérőben: búza, rozs, rossz borsó, tönköly és árpa, lencse. – Stuba allódiális, némi berendezés. – A kertben nyári lak. – Majorsági állatállomány: tehén, egy éves borjú, sertés, lúd, tyúk és kakas.
Osztró:
Uradalmi dézsma, hegyvám és foglalt borkészlet, hordóban és akóban.
Krakován és Trebéte:
Földesúri hegyvám és foglalt borkészlet, hordóban és akóban. Szénakészlet, ölben.
Nyitrai uradalom, néhai Feyerkeőy István nyitrai püspök és esztergomi érsek javai.
(Nyitra m.): Nittria arx – Kiraly – Mochonak – Radosnia – Oztro – Krakowan – Trebethe

Tartalomgazda